MARIA       GENERAL       IMPEX     S.R.L.    
contabilitate, gestiune, salarizare, imobilizari, consultanta fiscala ,management financiar-contabil
English version
 


 
exchange rate
useful links
B.N.R.
Ministerul Finantelor
Revista Capital
C.N.P.A.S.
A.N.O.F.M.
C.N.A.S

    free download   

site analizat de:    
FAQ - news


Am selectat pentru Dvs cele mai importante aparitii din 2005 pana in prezent                         

 
Acte normative pe linie fiscala in luna noiembrie 2010:

1. ORDIN nr. 2.605 din 21 octombrie 2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala M.O. nr. 732 din 3 noiembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 3 noiembrie 2010

2. ORDIN nr. 2.603 din 2 noiembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent M.O. nr. 749 din 10 noiembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 10 noiembrie 2010

3. ORDIN nr. 2.461 din 2 noiembrie 2010 pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati M.O. nr. 756 din 12 noiembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 12 noiembrie 2010

4. ORDIN nr. 2.691 din 17 noiembrie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) "Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata", precum si pentru stabilirea modalitatii de plata a acestor sume M.O. nr. 786 din 24 noiembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 24 noiembrie 2010

5. ORDIN nr. 2.689 din 16 noiembrie 2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa M.O. nr. 789 din 25 noiembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 25 noiembrie 2010
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna octombrie 2010:

1. ORDIN nr. 2.520 din 27 septembrie 2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii M.O. nr. 670 din 1 octombrie 2010 Data intrarii in vigoare : 1 octombrie 2010

2. ORDONANTA DE URGENTA nr. 90 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale M.O. nr. 674 din 4 octombrie 2010 Data intrarii in vigoare : 4 octombrie 2010

3. ORDIN nr. 2.374 din 30 septembrie 2010 privind stabilirea termenului de declarare si de plata pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata M.O. nr. 679 din 7 octombrie 2010 Data intrarii in vigoare : 7 octombrie 2010

4. ORDIN nr. 2.393 din 5 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili M.O. nr. 683 din 8 octombrie 2010 Data intrarii in vigoare : 8 octombrie 2010

5. ORDIN nr. 2.394 din 5 octombrie 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene M.O. nr. 683 din 8 octombrie 2010 Data intrarii in vigoare : 8 octombrie 2010

6. ORDIN nr. 2.395 din 5 octombrie 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti M.O.nr. 683 din 8 octombrie 2010 Data intrarii in vigoare : 8 octombrie 2010

7. ORDIN nr. 2.389 din 4 octombrie 2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante, in cazul aplicarii masurilor asiguratorii si/sau executorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala M.O. nr. 684 din 8 octombrie 2010 .Data intrarii in vigoare : 8 octombrie 2010

8. ORDIN nr. 2.414 din 7 octombrie 2010 pentru completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 980/2010 M.O. nr. 692 din 15 octombrie 2010 Data intrarii in vigoare : 15 octombrie 2010

9. ORDIN nr. 2.559 din 6 octombrie 2010 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa M.O. nr. 692 din 15 octombrie 2010 .Data intrarii in vigoare : 15 octombrie 2010

10. ORDIN nr. 2.584 din 12 octombrie 2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 71/2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala M.O. nr. 692 din 15 octombrie 2010 Data intrarii in vigoare : 15 octombrie 2010

11. ORDIN nr. 2.568 din 19 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii M.O. nr. 704 din 21 octombrie 2010 Data intrarii in vigoare : 21 octombrie 2010

12. ORDIN nr. 2.600 din 20 octombrie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 225 "Declaratie privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise" M.O. nr. 704 din 21 octombrie 2010 Data intrarii in vigoare : 21 octombrie 2010

13. ORDIN nr. 2.466 din 20 octombrie 2010 pentru aprobarea unor instructiuni privind declararea si plata contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj prevazute la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale M.O. nr. 706 din 22 octombrie 2010 .Data intrarii in vigoare : 22 octombrie 2010

14. ORDIN nr. 2.606 din 21 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic M.O. nr. 706 din 22 octombrie 2010 .Data intrarii in vigoare : 22 octombrie 2010
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna septembrie 2010:

1. ORDIN nr. 2.039 din 28 iulie 2010 pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor M.O. nr. 627 din 6 septembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 9 septembrie 2010

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale M.O. nr. 638 din 10 septembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 10 septembrie 2010

3. ORDIN nr. 2.491 din 15 septembrie 2010 pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. nr. 656 din 23 septembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 23 septembrie 2010

4. ORDONANTA DE URGENTA nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. nr. 669 din 30 septembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 1 octombrie 2010

5. ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala M.O. nr. 669 din 30 septembrie 2010 Data intrarii in vigoare : 1 octombrie 2010
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna august 2010:

1. ORDIN nr. 2.238 din 28 iulie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa M.O. nr. 538 din 2 august 2010 Data intrarii in vigoare : 2 august 2010

2. ORDIN nr. 2.026 din 26 iulie 2010 pentru modificarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si a celor ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege, la unitatile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 526/2004 M.O. nr. 539 din 3 august 2010 Data intrarii in vigoare : 3 august 2010

3. ORDIN nr. 2.245 din 29 iulie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" M.O. nr. 539 din 3 august 2010 Data intrarii in vigoare : 3 august 2010

4. HOTARARE nr. 791 din 2 august 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale M.O. nr. 542 din 3 august 2010 Data intrarii in vigoare : 3 august 2010

5. ORDIN nr. 2.258 din 2 august 2010 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi M.O. nr. 552 din 5 august 2010 Data intrarii in vigoare : 5 august 2010

6. ORDIN nr. 1.987 din 15 iulie 2010 pentru suspendarea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.495/2007 privind stabilirea indemnizatiilor comisiilor constituite in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) si art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 274/2007 M.O. nr. 560 din 9 august 2010 Data intrarii in vigoare : 9 august 2010

7. ORDIN nr. 2.265 din 3 august 2010 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 363/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi M.O. nr. 560 din 9 august 2010 Data intrarii in vigoare : 9 august 2010

8. ORDIN nr. 2.086 din 6 august 2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil M.O. nr. 573 din 12 august 2010 Data intrarii in vigoare : 12 august 2010

9. ORDIN nr. 2.289 din 5 august 2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita M.O. nr. 573 din 12 august 2010 Data intrarii in vigoare : 12 august 2010

10. ORDIN nr. 2.142 din 10 august 2010 pentru aprobarea procedurii privind marcarea bauturilor alcoolice si a produselor din tutun comercializate in regim duty-free M.O. nr. 583 din 17 august 2010 Data intrarii in vigoare : 17 august 2010

11. HOTARARE nr. 1 din 19 ianuarie 2010 privind aprobarea Registrului consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala M.O. nr. 585 din 18 august 2010 Data intrarii in vigoare : 18 august 2010

12. ORDONANTA nr. 18 din 18 august 2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 M.O. nr. 590 din 19 august 2010 Data intrarii in vigoare : 22 august 2010

13. ORDONANTA nr. 19 din 18 august 2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 M.O. nr. 590 din 19 august 2010 Data intrarii in vigoare : 22 august 2010

14. ORDIN nr. 2.160 din 17 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind solutionarea plangerilor prealabile formulate impotriva proceselor-verbale de control financiar incheiate in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare M.O. nr. 593 din 20 august 2010 Data intrarii in vigoare : 20 august 2010

15. ORDIN nr. 1.112 din 13 august 2010 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2010 M.O. nr. 596 din 23 august 2010 Data intrarii in vigoare : 23 august 2010
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna iulie 2010:

1. ORDIN nr. 2.112 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare M.O. nr. 443 din 1 iulie 2010 Data intrarii in vigoare : 1 iulie 2010

2. ORDIN nr. 1.879 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2010 a operatorilor economici M.O. nr. 447 din 1 iulie 2010 Data intrarii in vigoare : 1 iulie 2010

3. ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare M.O. nr. 450 din 2 iulie 2010 Data intrarii in vigoare : 2 iulie 2010

4. LEGE nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice M.O. nr. 461 din 6 iulie 2010 Data intrarii in vigoare : 5 august 2010

5. ORDIN nr. 1.878 din 22 iunie 2010 privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991 M.O. nr. 461 din 6 iulie 2010 Data intrarii in vigoare : 6 iulie 2010

6. LEGE nr. 140 din 7 iulie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici M.O. nr. 471 din 8 iulie 2010 Data intrarii in vigoare : 11 iulie 2010

7. ORDIN nr. 1.933 din 2 iulie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar M.O. nr. 477 din 12 iulie 2010 Data intrarii in vigoare : 12 iulie 2010

8. ORDIN nr. 2.157 din 6 iulie 2010 privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) "Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal" si a formularului (319) "Declaratie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozitiilor art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal si ale pct. 49^1 alin. (8) din normele metodologice" M.O. nr. 478 din 13 iulie 2010 Data intrarii in vigoare : 13 iulie 2010

9. ORDIN nr. 1.930 din 1 iulie 2010 pentru aprobarea Procedurii de compensare conform art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare M.O. nr. 480 din 13 iulie 2010 Data intrarii in vigoare : 16 iulie 2010

10. ORDIN nr. 6.504 din 8 iulie 2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS M.O. nr. 493 din 16 iulie 2010 Data intrarii in vigoare : 1 august 2010

11. ORDIN nr. 1.975 din 12 iulie 2010 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii in vama pentru bunurile introduse in Romania de catre persoanele fizice M.O. nr. 494 din 16 iulie 2010 Data intrarii in vigoare : 16 iulie 2010

12. ORDIN nr. 2.176 din 8 iulie 2010 pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati M.O. nr. 494 din 16 iulie 2010 Data intrarii in vigoare : 16 iulie 2010

13. LEGE nr. 169 din 14 iulie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei M.O. nr. 505 din 21 iulie 2010 Data intrarii in vigoare : 24 iulie 2010

14. ORDIN nr. 1.996 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500/2007 M.O. nr. 517 din 26 iulie 2010 Data intrarii in vigoare : 26 iulie 2010

15. ORDIN nr. 2.221 din 23 iulie 2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare M.O. nr. 527 din 28 iulie 2010 Data intrarii in vigoare : 28 iulie 2010

16. ORDIN nr. 1.935 din 2 iulie 2010 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. nr. 533 din 30 iulie 2010 Data intrarii in vigoare : 30 iulie 2010

17. HOTARARE nr. 768 din 23 iulie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 M.O. nr. 534 din 30 iulie 2010 Data intrarii in vigoare : 30 iulie 2010
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna iunie 2010:

1. ORDIN nr. 1.741 din 28 mai 2010 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2010, M.O. nr. 360 din 1 iunie 2010;

2. LEGE nr. 109 din 3 iunie 2010 privind completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, M.O. nr. 375 din 7 iunie 2010;

3. ORDIN nr. 1.810 din 9 iunie 2010 pentru aprobarea Precizarilor privind modul de incasare a fondurilor banesti primite sub forma de donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice, M.O. nr. 395 din 15 iunie 2010;

4. ORDONANTA DE URGENTA nr. 51 din 16 iunie 2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, M.O. nr. 413 din 21 iunie 2010;

5. ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, M.O. nr. 421 din 23 iunie 2010,

6. ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, M.O. nr. 425 din 24 iunie 2010;

7. ORDIN nr. 2.104 din 24 iunie 2010 pentru reglementarea unor aspecte legate de plata si distribuirea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, M.O. nr. 425 din 24 iunie 2010;

8. ORDIN nr. 2.101 din 24 iunie 2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, M.O. nr. 429 din 25 iunie 2010

9. ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, M.O. nr. 431 din 28 iunie 2010;

10. ORDIN nr. 1.885 din 23 iunie 2010 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, M.O. nr. 432 din 28 iunie 2010

11. ORDIN nr. 1.889 din 25 iunie 2010 pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500/2007, M.O. nr. 436 din 29 iunie 2010;

12. HOTARARE nr. 36 din 29 iunie 2010 privind numirea membrilor Consiliului fiscal, M.O. nr. 438 din 30 iunie 2010;

13. ORDIN nr. 1.907 din 28 iunie 2010 privind nivelul accizei minime pentru tigarete, M.O. nr. 439 din 30 iunie 2010;

14. ORDIN nr. 1.901 din 28 iunie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, M.O. nr. 440 din 30 iunie 2010

15. LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, .M.O. nr. 441 din 30 iunie 2010;

16. ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 442 din 30 iunie 2010.
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna mai 2010:

1. ORDIN nr. 1.032 din 30 aprilie 2010 privind stabilirea ratelor dobanzilor practicate de Trezoreria Statului M.O. nr. 291 din 4 mai 2010 Data intrarii in vigoare : 4 mai 2010

2. ORDIN nr. 1.786 din 28 aprilie 2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare M.O. nr. 292 din 5 mai 2010 Data intrarii in vigoare : 5 mai 2010

3. LEGE nr. 76 din 6 mai 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. nr. 307 din 11 mai 2010 Data intrarii in vigoare : 14 mai 2010

4. ORDIN nr. 1.803 din 3 mai 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit" M.O. nr. 308 din 12 mai 2010 Data intrarii in vigoare : 12 mai 2010

5. ORDIN nr. 1.059 din 5 mai 2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind inregistrarea fiscala a contribuabililor M.O. nr. 318 din 14 mai 2010 Data intrarii in vigoare : 14 mai 2010

6. LEGE nr. 85 din 13 mai 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa M.O. nr. 327 din 18 mai 2010 Data intrarii in vigoare : 21 mai 2010

7. LEGE nr. 89 din 21 mai 2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2009 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri M.O. nr. 351 din 27 mai 2010 Data intrarii in vigoare : 30 mai 2010
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna aprilie 2010:

1. ORDIN nr. 864 din 29 martie 2010 privind unele aspecte referitoare la intocmirea raportarilor anuale si a situatiilor financiare anuale M.O. nr. 229 din 12 aprilie 2010 Data intrarii in vigoare : 12 aprilie 2010
2. ORDIN nr. 1.709 din 8 aprilie 2010 privind modificarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa M.O. nr. 231 din 13 aprilie 2010 Data intrarii in vigoare : 13 aprilie 2010
3. ORDIN nr. 836 din 19 martie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea Trezoreriei Statului si in contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subimprumuturi, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.005/2008 M.O. nr. 232 din 13 aprilie 2010 Data intrarii in vigoare : 13 aprilie 2010
4. HOTARARE nr. 296 din 31 martie 2010 pentru modificarea pct. 70^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 15 aprilie 2010 Data intrarii in vigoare : 15 aprilie 2010
5. LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 responsabilitatii fiscal-bugetare M.O. nr. 252 din 20 aprilie 2010 Data intrarii in vigoare : 23 aprilie 2010
6. HOTARARE nr. 195 din 9 martie 2010 privind aprobarea Strategiei nationale "e-Romania" M.O. nr. 276 din 28 aprilie 2010 Data intrarii in vigoare : 28 aprilie 2010
7. ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala M.O. nr. 278 din 28 aprilie 2010 Data intrarii in vigoare : 1 iulie 2010
8. ORDIN nr. 980 din 21 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010 M.O. nr. 282 din 29 aprilie 2010 Data intrarii in vigoare : 29 aprilie 2010
9. HOTARARE nr. 10 din 28 aprilie 2010 privind declararea zilei de 23 aprilie Ziua nationala a consultantului fiscal din Romania M.O. nr. 283 din 30 aprilie 2010 Data intrarii in vigoare : 30 aprilie 2010
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna martie 2010:

1. ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 23 februarie 2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010 M.O. nr. 136 din 1 martie 2010. Data intrarii in vigoare : 1 martie 2010

2. ORDIN nr. 291 din 26 februarie 2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia M.O. nr. 141 din 3 martie 2010. Data intrarii in vigoare : 3 martie 2010

3. LEGE nr. 24 din 2 martie 2010 pentru modificarea si completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. nr. 143 din 4 martie 2010. Data intrarii in vigoare : 7 martie 2010

4. LEGE nr. 22 din 2 martie 2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. nr. 144 din 4 martie 2010. Data intrarii in vigoare : 7 martie 2010

5. LEGE nr. 25 din 2 martie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei M.O. nr. 145 din 5 martie 2010. Data intrarii in vigoare : 8 martie 2010

6. ORDIN nr. 267 din 22 februarie 2010 privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea Planului strategic national de combatere a traficului ilicit cu tigarete in perioada 2010-2012 M.O. nr. 154 din 10 martie 2010. Data intrarii in vigoare : 10 martie 2010

7. HOTARARE nr. 187 din 9 martie 2010 privind elaborarea strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2011-2013 M.O. nr. 166 din 15 martie 2010. Data intrarii in vigoare : 15 martie 2010

8. ORDIN nr. 383 din 1 martie 2010 pentru aprobarea instructiunilor si a formatelor-standard de intocmire a Planului de repartizare a managerilor publici M.O. nr. 175 din 18 martie 2010 Data intrarii in vigoare : 18 martie 2010

9. ORDIN nr. 798 din 15 martie 2010 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 702/2005 pentru aprobarea valorilor nominale, a modelarului, a caracteristicilor si a modului de tiparire, livrare, difuzare si pastrare a timbrelor fiscale mobile M.O. nr. 180 din 22 martie 2010. Data intrarii in vigoare : 22 martie 2010

10. ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 din 24 martie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. nr. 201 din 30 martie 2010. Data intrarii in vigoare : 30 martie 2010

11. ORDIN nr. 1.667 din 25 martie 2010 privind modificarea Procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.378/2009 M.O. nr. 201 din 30 martie 2010. Data intrarii in vigoare : 30 martie 2010.
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna februarie 2010:

1. ORDIN nr. 1.430 din 3 februarie 2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, M.O. nr. 83 din 8 februarie 2010;

2. ORDIN nr. 1.451 din 8 februarie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 105 "Declaratie privind taxele de organizare si exploatare a jocurilor de noroc", cod 14.13.03.14/j, M.O. nr. 98 din 12 februarie 2010;

3. ORDIN nr. 202 din 9 februarie 2010 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete, M.O. nr. 99 din 12 februarie 2010;

4. ORDIN nr. 197 din 8 februarie 2010 privind aprobarea Precizarilor pentru efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat pe anul 2010, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, M.O. nr. 99 din 12 februarie 2010;

5. ORDIN nr. 183 din 2 februarie 2010 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale, M.O. nr. 99 din 12 februarie 2010;

6. ORDIN nr. 200 din 9 februarie 2010 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual, M.O. nr. 101 din 15 februarie 2010;

7. ORDIN nr. 1.429 din 1 februarie 2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 975/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati, M.O. nr. 101 din 15 februarie 2010;

8. HOTARARE nr. 8 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea, M.O. nr. 111 din 18 februarie 2010;

9. ORDIN nr. 1.490 din 16 februarie 2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, M.O. nr. 119 din 23 februarie 2010;

10. ORDIN nr. 263 din 22 februarie 2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, M.O. nr. 131 din 26 februarie 2010;
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna ianuarie 2010:

1. ORDIN nr. 3.474 din 29 decembrie 2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2010, M.O. nr. 2 din 4 ianuarie 2010;

2. ORDIN nr. 1.850 din 29 decembrie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, M.O. nr. 7 din 6 ianuarie 2010;

3. ORDIN nr. 13 din 5 ianuarie 2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.156/2009 privind legitimatiile de inspectie fiscala, M.O. nr. 9 din 7 ianuarie 2010;

4. ORDIN nr. 20 din 5 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007, M.O. nr. 17 din 11 ianuarie 2010;

5. LEGE nr. 4 din 6 ianuarie 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, M.O. nr. 18 din 11 ianuarie 2010;

6. ORDIN nr. 42 din 8 ianuarie 2010 pentru monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale, M.O. nr. 31 din 15 ianuarie 2010;

7. ORDIN nr. 3 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene, M.O. nr. 32 din 15 ianuarie 2010;

8. ORDIN nr. 4 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, M.O. nr. 32 din 15 ianuarie 2010;

9. ORDIN nr. 5 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii, M.O. nr. 32 din 15 ianuarie 2010;

10. ORDIN nr. 6 din 4 ianuarie 2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, M.O. nr. 32 din 15 ianuarie 2010;

11. ORDIN nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, M.O. nr. 32 din 15 ianuarie 2010;

12. ORDIN nr. 14 din 5 ianuarie 2010 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale, M.O. nr. 40 din 19 ianuarie 2010;

13. ORDIN nr. 75 din 21 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) "Decont special de taxa pe valoarea adaugata", M.O. nr. 59 din 26 ianuarie 2010;

14. LEGE nr. 11 din 26 ianuarie 2010 bugetului de stat pe anul 2010, M.O. nr. 60 din 27 ianuarie 2010;

15. LEGE nr. 12 din 26 ianuarie 2010 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010, M.O. nr. 61 din 27 ianuarie 2010;

16. ORDIN nr. 79 din 18 ianuarie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2009, M.O. nr. 63 din 28 ianuarie 2010;

17. ORDIN nr. 99 din 22 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009, M.O. nr. 64 din 28 ianuarie 2010;

18. ORDIN nr. 99 din 22 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009, M.O. nr. 64 din 28 ianuarie 2010;

19. ORDIN nr. 101 din 28 ianuarie 2010 privind modificarea din oficiu a vectorului fiscal pentru contribuabilii care la 31 decembrie 2009 erau inregistrati ca platitori pe venitul microintreprinderilor, M.O. nr. 65 din 28 ianuarie 2010;

20. ORDIN nr. 110 din 25 ianuarie 2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor, M.O. nr. 65 din 28 ianuarie 2010;

21. ORDIN nr. 76 din 21 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile /achizitiile /prestarile intracomunitare", M.O. nr. 67 din 29 ianuarie 2010;

22. ORDIN nr. 77 din 21 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata", M.O. nr. 67 din 29 ianuarie 2010;

23. ORDIN nr. 141 din 28 ianuarie 2010 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2010, M.O. nr. 68 din 29 ianuarie 2010.
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna decembrie 2009:

1. ORDIN nr. 3.286 din 30 noiembrie 2009 privind prospectele de emisiune ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2009, M.O. nr. 829 din 2 decembrie 2009;

2. ORDIN nr. 3.279 din 27 noiembrie 2009 privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, M.O. nr. 830 din 3 decembrie 2009;

3. ORDIN nr. 3.300 din 2 decembrie 2009 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont aferente lunii decembrie 2009, M.O. nr. 833 din 3 decembrie 2009;

4. ORDIN nr. 1.731 din 8 decembrie 2009 privind inscrierea pe documente a numarului de inregistrare ca operator de date cu caracter personal, M.O. nr. 873 din 15 decembrie 2009;

5. ORDIN nr. 3.291 din 30 noiembrie 2009 pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003, M.O. nr. 873 din 15 decembrie 2009;

6. LEGE nr. 380 din 10 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, M.O. nr. 873 din 15 decembrie 2009;

7. HOTARARE nr. 1.539 din 9 decembrie 2009 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010, M.O. nr. 876 din 16 decembrie 2009;

8. ORDIN nr. 3.387 din 15 decembrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2009, M.O. nr. 895 din 22 decembrie 2009;

9. ORDIN nr. 3.420 din 21 decembrie 2009 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice, M.O. nr. 906 din 23 decembrie 2009;

10. ORDIN nr. 3.409 din 18 decembrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situatiile financiare ce se intocmesc de autoritatile si institutiile publice care se reorganizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, M.O. nr. 908 din 23 decembrie 2009;

11. ORDIN nr. 3.421 din 21 decembrie 2009 pentru prorogarea termenului prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii fiscale, M.O. nr. 914 din 28 decembrie 2009;

12. ORDIN nr. 3.417 din 21 decembrie 2009 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie, M.O. nr. 914 din 28 decembrie 2009;

13. ORDIN nr. 3.418 din 21 decembrie 2009 privind modificarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006, M.O. nr. 915 din 28 decembrie 2009;

14. ORDIN nr. 3.419 din 21 decembrie 2009 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006, M.O. nr. 915 din 28 decembrie 2009;

15. ORDIN nr. 3.426 din 22 decembrie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, M.O. nr. 916 din 28 decembrie 2009;

16. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 114 din 23 decembrie 2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, M.O. nr. 919 din 29 decembrie 2009;

17. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 115 din 23 decembrie 2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, M.O. nr. 919 din 29 decembrie 2009;

18. HOTARARE nr. 1.626 din 29 decembrie 2009 privind structura accizei totale exprimate in echivalent euro pentru 1.000 tigarete, M.O. nr. 925 din 30 decembrie 2009;

19. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 117 din 29 decembrie 2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, M.O. nr. 926 din 30 decembrie 2009;

20. ORDIN nr. 3.469 din 29 decembrie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.400/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili si pentru reglementarea unor aspecte ale activitatii de administrare a marilor contribuabili, M.O. nr. 926 din 30 decembrie 2009;

21. ORDIN nr. 3.470 din 29 decembrie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.401/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si pentru reglementarea unor aspecte ale activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, M.O. nr. 926 din 30 decembrie 2009;

22. ORDIN nr. 3.471 din 29 decembrie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.402/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si pentru reglementarea unor aspecte ale activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, M.O. nr. 926 din 30 decembrie 2009;

23. ORDIN nr. 3.472 din 29 decembrie 2009 privind nivelul accizei minime pentru tigarete, M.O. nr. 926 din 30 decembrie 2009;

24. HOTARARE nr. 1.620 din 29 decembrie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, M.O. nr. 927 din 31 decembrie 2009.
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna noiembrie 2009:

1. 1. ORDIN nr. 1.607 din 26 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, M.O. nr. 757 din 5 noiembrie 2009;

2. ORDIN nr. 3.091 din 4 noiembrie 2009 privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu dobanda denominate in euro lansate in luna noiembrie 2009, M.O. nr. 757 din 5 noiembrie 2009;

3. LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, M.O. nr. 761 din 9 noiembrie 2009;

4. LEGE-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, M.O. nr. 762 din 9 noiembrie 2009;

5. ORDIN nr. 2.943 din 22 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, M.O. nr. 764 din 10 noiembrie 2009;

6. ORDIN nr. 3.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, M.O. nr. 766 din 10 noiembrie 2009;

7. REGLEMENTARI CONTABILE din 29 octombrie 2009 conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene, M.O. nr. 766 bis din 10 noiembrie 2009;

8. REGLEMENTARI CONTABILE din 29 octombrie 2009 conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene*, M.O. nr. 766 bis din 10 noiembrie 2009;

9. LEGE nr. 335 din 11 noiembrie 2009 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, M.O. nr. 776 din 13 noiembrie 2009;

10. LEGE nr. 343 din 11 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 779 din 13 noiembrie 2009;

11. ORDIN nr. 3.156 din 12 noiembrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritatile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, M.O. nr. 787 din 18 noiembrie 2009;

12. ORDIN nr. 1.673 din 18 noiembrie 2009 privind modificarea si completarea Procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.378/2009, M.O. nr. 792 din 19 noiembrie 2009;

13. ORDIN nr. 3.203 din 18 noiembrie 2009 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobanda denominate in euro lansate in luna noiembrie 2009, M.O. nr. 795 din 20 noiembrie 2009;

14. LEGE nr. 361 din 20 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, M.O. nr. 800 din 24 noiembrie 2009;

15. LEGE nr. 363 din 20 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, M.O. nr. 800 din 24 noiembrie 2009;

16. LEGE nr. 367 din 20 noiembrie 2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 805 din 25 noiembrie 2009.
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna octombrie 2009:

1. 1. LEGE nr. 293 din 28 septembrie 2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, M.O. nr. 645 din 1 octombrie 2009;

2. LEGE nr. 294 din 28 septembrie 2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii unei activitati in folosul comunitatii, M.O. nr. 645 din 1 octombrie 2009;

3. ORDIN nr. 2.723 din 30 septembrie 2009privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2009, M.O. nr. 656 din 2 octombrie 2009;

4. ORDIN nr. 1.539 din 29 septembrie 2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati, M.O. nr. 667 din 6 octombrie 2009;

5. ORDONANTA DE URGENTA nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele masuri in domeniul functiei publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administratia publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local, M.O. nr. 668 din 6 octombrie 2009;

6. LEGE nr. 305 din 6 octombrie 2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica si pentru modificarea si completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, M.O. nr. 680 din 9 octombrie 2009;

7. ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 689 din 13 octombrie 2009;

8. LEGE nr. 314 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, M.O. nr. 694 din 15 octombrie 2009;

9. ORDIN nr. 2.860 din 9 octombrie 2009 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, M.O. nr. 695 din 15 octombrie 2009;

10. ORDIN nr. 2.905 din 16 octombrie 2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 490/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de catre Trezoreria Statului pentru diverse servicii prestate la solicitarea institutiilor de credit, operatorilor economici si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, M.O. nr. 708 din 21 octombrie 2009;

11. LEGE nr. 324 din 20 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale, M.O. nr. 713 din 22 octombrie 2009;

12. LEGE nr. 322 din 20 octombrie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2009 pentru modificarea art. 39 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, M.O. nr. 721 din 26 octombrie 2009;

13. ORDIN nr. 2.941 din 22 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, M.O. nr. 724 din 27 octombrie 2009;

14. ORDIN nr. 3.028 din 28 octombrie 2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2009, M.O. nr. 738 din 30 octombrie 2009;
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna septembrie 2009:

1. ORDIN nr. 2.562 din 28 august 2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2009, M.O. nr. 605 din 2 septembrie 2009;

2. HOTARARE nr. 983 din 29 august 2009 cu privire la rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2009, M.O. nr. 609 din 4 septembrie 2009;

3. ORDIN nr. 1.445 din 27 august 2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 363/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi, M.O. nr. 611 din 8 septembrie 2009;

4. HOTARARE nr. 968 din 26 august 2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, M.O. nr. 617 din 14 septembrie 2009;

5. ORDONANTA DE URGENTA nr. 100 din 23 septembrie 2009 pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, M.O. nr. 633 din 24 septembrie 2009.
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna august 2009:

1. ORDIN nr. 2.408 din 30 iulie 2009 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003 M.O. nr. 543 din 5 august 2009;

2. ORDIN nr. 2.425 din 3 august 2009 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit M.O. nr. 543 din 5 august 2009;

3. ORDIN nr. 1.991 din 23 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR M.O. nr. 548 din 6 august 2009;

4. ORDIN nr. 1.999 din 28 iulie 2009 pentru modificarea normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.988/2006 M.O. nr. 548 din 6 august 2009 ;

5. ORDIN nr. 1.369 din 27 iulie 2009 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 71/2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala M.O. nr. 552 din 7 august 2009;

6. ORDIN nr. 2.361 din 21 iulie 2009 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora M.O. nr. 565 din 13 august 2009;

7. ORDIN nr. 1.378 din 28 iulie 2009 pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produsele energetice prevazute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. nr. 585 din 24 august 2009 ;

8. HOTARARE nr. 960 din 20 august 2009 privind structura accizei totale exprimata in echivalent euro pentru 1.000 de tigarete MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 24 august 2009;

9. ORDIN nr. 2.524 din 20 august 2009 privind nivelul accizei minime pentru tigarete M.O. nr. 587 din 24 august 2009 ;

10. ORDIN nr. 1.438 din 21 august 2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale M.O. nr. 590 din 25 august 2009;

11. ORDIN nr. 1.415 din 11 august 2009 privind aprobarea modelului si continutului unor documente si formulare utilizate in activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice M.O. nr. 591 din 26 august 2009;

12. ORDONANTA nr. 19 din 29 august 2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 M.O. nr. 600 din 31 august 2009
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna iulie 2009:

1. ORDIN nr. 2.175 din 29 iunie 2009 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale M.O. nr. 452 din 1 iulie 2009 ;

2. ORDONANTA DE URGENTA nr. 92 din 30 iunie 2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare M.O. nr. 457 din 1 iulie 2009 ;

3. ORDONANTA DE URGENTA nr. 93 din 30 iunie 2009 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri M.O. nr. 457 din 1 iulie 2009 ;

4. ORDIN nr. 1.290 din 26 iunie 2009 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa M.O. nr. 458 din 2 iulie 2009 ;

5. ORDIN nr. 1.297 din 29 iunie 2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati M.O. nr. 468 din 7 iulie 2009 ;

6. ORDIN nr. 2.225 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului "Prima casa" si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa" M.O. nr. 469 din 7 iulie 2009;

7. ORDIN nr. 1.627 din 24 iunie 2009 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS) M.O. nr. 471 din 8 iulie 2009;

8. ORDIN nr. 1.308 din 2 iulie 2009 privind unele masuri pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, precum si pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentand taxa pe valoarea adaugata aprobata prin decizia de rambursare M.O. nr. 476 din 10 iulie 2009;

9. ORDIN nr. 2.244 din 3 iulie 2009 pentru modificarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006 M.O. nr. 476 din 10 iulie 2009 ;

10. ORDIN nr. 2.290 din 8 iulie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 M.O. nr. 507 din 23 iulie 2009 ;

11. ORDIN nr. 1.340 din 16 iulie 2009 privind aprobarea modelului si continutului formularului 710 "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/r M.O. nr. 508 din 23 iulie 2009;

12. ORDIN nr. 2.321 din 16 iulie 2009 (rectifi. de RCT. 2321/2009) pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala M.O. nr. 508 din 23 iulie 2009 ;

13. ORDIN nr. 2.169 din 26 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 M.O. nr. 513 din 27 iulie 2009 ;

14. HOTARARE nr. 772 din 1 iulie 2009 privind aprobarea Programului statistic national multianual 2009-2010 M.O. nr. 521 din 29 iulie 2009 ;

15. HOTARARE nr. 870 din 29 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc M.O. nr. 528 din 30 iulie 2009;

16. ORDIN nr. 2.402 din 29 iulie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si pentru reglementarea unor aspecte ale activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii M.O. nr. 530 din 31 iulie 2009;

17. ORDIN nr. 1.384 din 28 iulie 2009 pentru suspendarea aplicarii Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.156/2009 privind legitimatiile de inspectie fiscala M.O. nr. 531 din 31 iulie 2009;

18. ORDIN nr. 2.400 din 29 iulie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili si pentru reglementarea unor aspecte ale activitatii de administrare a marilor contribuabili M.O. nr. 532 din 31 iulie 2009;

19. ORDIN nr. 2.401 din 29 iulie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si pentru reglementarea unor aspecte ale activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii M.O. nr. 533 din 31 iulie 2009 ;

20. ORDIN nr. 1.366 din 24 iulie 2009 privind aprobarea utilizarii plicurilor speciale cu confirmare postala de primire (AR) detasabila, pentru trimiterea de acte administrative si procedurale M.O. nr. 534 din 31 iulie 2009.
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna iunie 2009:

1. LEGE nr. 194 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala M.O. nr. 365 din 1 iunie 2009 ;

2. ORDIN nr. 1.166 din 29 mai 2009 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.746/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" M.O. nr. 370 din 2 iunie 2009 ;

3. ORDIN nr. 1.165 din 29 mai 2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, precum si a modelului si continutului unor formulare M.O. nr. 371 din 2 iunie 2009 ;

4. ORDIN nr. 1.156 din 27 mai 2009 privind legitimatiile de inspectie fiscala M.O. 373 din 3 iunie 2009 ;

5. ORDIN nr. 1.499 din 25 mai 2009 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia M.O. nr. 374 din 3 iunie 2009 ;

6. ORDIN nr. 1.129 din 26 mai 2009 pentru aprobarea Procedurii privind valorificarea prin vanzare la licitatie a bunurilor sechestrate potrivit dispozitiilor Codului de procedura fiscala M.O. nr. 375 din 3 iunie 2009 ;

7. HOTARARE nr. 631 din 20 mai 2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor M.O. nr. 398 din 11 iunie 2009 ;

8. ORDIN nr. 1.206 din 9 iunie 2009 pentru modificarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.339/2008 M.O. nr. 398 din 11 iunie 2009 ;

9. ORDIN nr. 1.221 din 12 iunie 2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu M.O. nr. 415 din 17 iunie 2009 ;

10. HOTARARE nr. 717 din 17 iunie 2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa" M.O. nr. 418 din 18 iunie 2009;

11. ORDIN nr. 1.554 din 18 iunie 2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane M.O. nr. 429 din 24 iunie 2009;

12. ORDONANTA DE URGENTA nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc M.O. nr. 439 din 26 iunie 2009;

13. ORDIN nr. 2.123 din 22 iunie 2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2009 a operatorilor economici M.O. nr. 440 din 26 iunie 2009 ;

14. ORDONANTA DE URGENTA nr. 78 din 24 iunie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate M.O. nr. 442 din 29 iunie 2009;

15. ORDONANTA DE URGENTA nr. 70 din 14 iunie 2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind taxe si tarife cu caracter nefiscal M.O. nr. 444 din 29 iunie 2009 ;

16. LEGE nr. 246 din 30 iunie 2009 pentru abrogarea Legii nr. 469/2002 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei contractuale M.O. nr. 450 din 30 iunie 2009;

17. ORDIN nr. 2.168 din 26 iunie 2009 pentru prorogarea termenului de 1 iulie 2009, stabilit pentru administrarea contribuabililor mijlocii si a marilor contribuabili M.O. 451 din 30 iunie 2009.
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna mai 2009:

1. LEGE nr. 121 din 29 aprilie 2009 pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca M.O. nr. 293 din 5 mai 2009 ;

2. LEGE nr. 130 din 29 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2008 privind unele masuri financiare M.O. nr. 293 din 5 mai 2009;

3. LEGE nr. 135 din 29 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public M.O. nr. 294 din 6 mai 2009;

4. ORDIN nr. 847 din 30 aprilie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta M.O. nr. 298 din 7 mai 2009;

5. ORDIN nr. 452 din 13 aprilie 2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati M.O. nr. 301 din 7 mai 2009 ;

6. ORDIN nr. 843 din 30 aprilie 2009 pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor" utilizat de catre personalul cu atributii de control, imputernicit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala M.O. nr. 301 din 7 mai 2009;

7. HOTARARE nr. 527 din 6 mai 2009 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management M.O. nr. 305 din 8 mai 2009 ;

8. ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 13 mai 2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale M.O. nr. 347 din 25 mai 2009 ;

9. HOTARARE nr. 616 din 20 mai 2009 pentru modificarea pct. 70^1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 M.O. nr. 351 din 26 mai 2009 ;

10. ORDIN nr. 767 din 27 aprilie 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale M.O. nr. 364 din 29 mai 2009.
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna aprilie 2009:

1. ORDIN nr. 547 din 20 martie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 M.O. nr. 216 din 3 aprilie 2009 ;

2. LEGE nr. 81 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2008 pentru modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici M.O. nr. 221 din 6 aprilie 2009 ;

3. ORDIN nr. 529 din 19 martie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 M.O. nr. 221 din 6 aprilie 2009 ;

4. LEGE nr. 52 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale M.O. nr. 224 din 7 aprilie 2009 ;

5. LEGE nr. 76 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei M.O. nr. 231 din 8 aprilie 2009 ;

6. ORDIN nr. 363 din 25 martie 2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi M.O. nr. 236 din 9 aprilie 2009 ;

7. ORDIN nr. 629 din 3 aprilie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009 M.O. nr. 242 din 10 aprilie 2009 ;

8. ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 11 aprilie 2009 (rectifi. de RCT. 34/2009) cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale M.O. nr. 249 din 14 aprilie 2009;

9. ORDONANTA DE URGENTA nr. 35 din 11 aprilie 2009 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul cheltuielilor de personal in sectorul bugetar M.O. 249 din 14 aprilie 2009;

10. HOTARARE nr. 731 din 4 iulie 2007 (*republicata*) privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului*) M.O. nr. 254 din 16 aprilie 2009;

11. ORDIN nr. 391 din 26 februarie 2009 privind modificarea art. I din Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc M.O. nr. 256 din 17 aprilie 2009;

12. HOTARARE nr. 429 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Acordului dintre Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Romania si Administratia de Control Fiscal si Financiar din Ungaria pentru intensificarea cooperarii in domeniul administrarii fiscale, semnat la Szeged la 21 octombrie 2008 M.O. nr. 261 din 22 aprilie 2009 ;

13. ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 22 aprilie 2009 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii administratiei publice M.O. nr. 264 din 22 aprilie 2009;

14. ORDIN nr. 641 din 6 aprilie 2009 privind aprobarea Procedurii de regularizare a sumelor reprezentand contributie datorata fondurilor de pensii administrate privat M.O. 264 din 22 aprilie 2009;

15. ORDONANTA DE URGENTA nr. 38 din 22 aprilie 2009 pentru modificarea art. 39 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale M.O. nr. 269 din 24 aprilie 2009 ;

16. HOTARARE nr. 2 din 21 aprilie 2009 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal M.O. nr. 277 din 28 aprilie 2009;

17. ORDIN nr. 788 din 24 aprilie 2009 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 552/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri" M.O. nr. 281 din 29 aprilie 2009;

18. HOTARARE nr. 488 din 28 aprilie 2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 M.O. nr. 286 din 30 aprilie 2009.
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna martie 2009:

1. HOTARARE nr. 109 din 18 februarie 2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, M.O. nr. 126 din 2 martie 2009;

2. ORDIN nr. 351 din 25 februarie 2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2009, M.O. nr. 126 din 2 martie 2009;

3. ORDIN nr. 297 din 12 februarie 2009 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual, M.O. nr. 127 din 2 martie 2009;

4. ORDIN nr. 360 din 26 februarie 2009 pentru aprobarea procedurii de restituire a unor sume reprezentand diferente de taxa pe poluare pentru autovehicule, M.O. nr. 136 din 5 martie 2009;

5. HOTARARE nr. 192 din 25 februarie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, M.O. nr. 143 din 9 martie 2009;

6. ORDIN nr. 513 din 17 martie 2009 privind stabilirea ratei dobanzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate in depozite la termen la Trezoreria Statului, M.O. nr. 174 din 19 martie 2009;

7. ORDIN nr. 487 din 11 martie 2009 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor referitoare la autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice, M.O. nr. 185 din 25 martie 2009;

8. HOTARARE nr. 283 din 11 martie 2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, M.O. nr. 188 din 26 martie 2009;

9. ORDIN nr. 528 din 19 martie 2009 pentru abrogarea pct. 5.3.2 alin. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, M.O. nr. 188 din 26 martie 2009;

10. ORDIN nr. 557 din 20 martie 2009 pentru prorogarea termenului de 1 aprilie 2009, stabilit pentru administrarea contribuabililor mijlocii si a marilor contribuabili, M.O. nr. 193 din 27 martie 2009;

11. ORDONANTA DE URGENTA nr. 29 din 25 martie 2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 194 din 27 martie 2009;

12. ORDIN nr. 508 din 16 martie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1.272/26.503/2005, M.O. nr. 201 din 30 martie 2009;

13. ORDIN nr. 541 din 19 martie 2009 privind completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, M.O. nr. 201 din 30 martie 2009;

14. ORDIN nr. 594 din 30 martie 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor, M.O. nr. 205 din 31 martie 2009.
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna februarie 2009:

1. ORDIN nr. 92 din 27 ianuarie 2009 privind abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.764/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (8)-(10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca, M.O. nr. 61 din 2 februarie 2009;

2. ORDIN nr. 93 din 27 ianuarie 2009 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, M.O. nr. 61 din 2 februarie 2009;

3. ORDIN nr. 155 din 27 ianuarie 2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2009, M.O. nr. 61 din 2 februarie 2009;

4. ORDIN nr. 135 din 2 februarie 2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati, M.O. nr. 77 din 10 februarie 2009;

5. ORDIN nr. 132 din 2 februarie 2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 134/2008 pentru aprobarea Listei contribuabililor inactivi si Listei contribuabililor reactivati, M.O. nr. 79 din 11 februarie 2009;

6. ORDIN nr. 133 din 2 februarie 2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 898/2008 pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi si a listei contribuabililor reactivati, M.O. nr. 79 din 11 februarie 2009;

7. ORDIN nr. 134 din 2 februarie 2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.039/2007 pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi si a listei contribuabililor reactivati, M.O. nr. 79 din 11 februarie 2009;

8. ORDIN nr. 193 din 17 februarie 2009 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Adeverinta de venit" si "Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit" pentru persoane fizice, M.O. nr. 109 din 24 februarie 2009;

9. LEGE nr. 18 din 26 februarie 2009 a bugetului de stat pe anul 2009, M.O. nr.121 din 27 februarie 2009;

10. LEGE nr. 19 din 26 februarie 2009 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009, M.O. nr. 122 din 27 februarie 2009.
sus
 
Acte normative pe linie fiscala in luna ianuarie 2009:

1. ORDIN nr. 1.815 din 29 decembrie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 2 din 5 ianuarie 2009;

2. ORDONANTA DE URGENTA nr. 229 din 30 decembrie 2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice, M.O. nr. 3 din 5 ianuarie 2009;

3. ORDIN nr. 1.752 din 17 decembrie 2008 privind modelul si continutul formularului "Instiintare" utilizat in activitatea de cercetare la fata locului, M.O. nr. 3 din 5 ianuarie 2009;

4. ORDIN nr. 3.769 din 23 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008, M.O. nr. 16 din 9 ianuarie 2009;

5. ORDIN nr. 3.713 din 18 decembrie 2008 privind aprobarea institutiilor publice cu sediul in municipii si orase si a categoriilor de persoane pentru care institutiile publice sunt exceptate de la prevederile art. 5 si 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor masuri in domeniul finantelor publice,M.O. nr. 16 din 9 ianuarie 2009;

6. ORDIN nr. 3.483 din 26 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, M.O.nr. 24 din 12 ianuarie 2009;

7. ORDIN nr. 18 din 9 ianuarie 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009, M.O. nr. 28 din 14 ianuarie 2009;

8. ORDIN nr. 62 din 14 ianuarie 2009 pentru aprobarea modelului extrasului situatiilor financiare anuale care se publica de asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publica, M.O. nr. 35 din 19 ianuarie 2009;

9. ORDIN nr. 96 din 19 ianuarie 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.756/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2009, M.O. nr. 38 din 21 ianuarie 2009;

10. ORDIN nr. 102 din 19 ianuarie 2009 privind abrogarea unor acte normative, M.O. nr. 45 din 27 ianuarie 2009;

11. HOTARARE nr. 34 din 22 ianuarie 2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, M.O. nr. 52 din 28 ianuarie 2009;

12. HOTARARE nr. 35 din 22 ianuarie 2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, M.O. nr. 52 din 28 ianuarie 2009;

13. PROCEDURA din 22 ianuarie 2009 de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale, M.O. nr. 60 din 30 ianuarie 2009;

14. ORDIN nr. 67 din 22 ianuarie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, M.O. nr. 60 din 30 ianuarie 2009;
sus
 
Acte normative in luna decembrie 2008:

1. HOTARARE nr. 1.527 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2009 M.O. nr. 805 din 2 decembrie 2008 ;

2. ORDIN nr. 1.600 din 27 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.173/2008 M.O. nr. 805 din 2 decembrie 2008;

3. ORDONANTA DE URGENTA nr. 186 din 25 noiembrie 2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 M.O. nr. 810 din 3 decembrie 2008;

4. ORDIN nr. 3.505 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2008 M.O. nr. 812 din 4 decembrie 2008 ;

5. ORDONANTA DE URGENTA nr. 200 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. nr. 815 din 4 decembrie 2008 ;

6. ORDONANTA DE URGENTA nr. 208 din 4 decembrie 2008 (abrogat de art.1 din OTU. 218/2008) pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule M.O. nr. 825 din 8 decembrie 2008;

7. ORDIN nr. 3.525 din 28 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili M.O. nr. 825 din 8 decembrie 2008 ;

8. ORDIN nr. 3.471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice M.O. nr. 835 din 11 decembrie 2008;

9. ORDONANTA DE URGENTA nr. 218 din 10 decembrie 2008 privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule M.O. nr. 836 din 11 decembrie 2008;

10. ORDONANTA DE URGENTA nr. 212 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru M.O. nr. 837 din 12 decembrie 2008;

11. ORDIN nr. 1.520 din 5 noiembrie 2008 privind legitimatiile de control financiar-fiscal pentru functionarii publici din cadrul Directiei de control financiar si structurile de control financiar teritoriale M.O. nr. 837 din 12 decembrie 2008 ;

12. HOTARARE nr. 1.677 din 10 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului M.O. nr. 857 din 19 decembrie 2008 ;

13. ORDIN nr. 3.660 din 15 decembrie 2008 pentru prorogarea termenului prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii fiscale M.O. nr. 860 din 20 decembrie 2008 ;

14. ORDIN nr. 3.687 din 17 decembrie 2008 privind nivelul accizei minime pentru tigarete M.O. nr. 860 din 20 decembrie 2008;

15. ORDIN nr. 1.746 din 16 decembrie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" M.O. nr. 864 din 22 decembrie 2008;

16. ORDIN nr. 1.754 din 17 decembrie 2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 2/2008 M.O. nr. 864 din 22 decembrie 2008 ;

17. HOTARARE nr. 1.618 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 M.O. nr. 865 din 22 decembrie 2008 ;

18. ORDIN nr. 3.512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile M.O. nr. 870 din 23 decembrie 2008;

19. ORDIN nr. 1.748 din 16 decembrie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule M.O. nr. 874 din 23 decembrie 2008;

20. ORDIN nr. 3.647 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anuluvi 2008 M.O. nr. 877 din 24 decembrie 2008;

21. ORDIN nr. 1.799 din 22 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007 M.O. nr. 880 din 24 decembrie 2008 ;

22. ORDIN nr. 1.801 din 22 decembrie 2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 3/2008 M.O. nr. 883 din 24 decembrie 2008;

23. ORDIN nr. 1.747 din 16 decembrie 2008 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1/2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative M.O. nr. 887 din 29 decembrie 2008;

24. ORDIN nr. 1.764 din 19 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (8)-(10) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca M.O. nr. 888 din 29 decembrie 2008;

25. ORDIN nr. 3.661 din 15 decembrie 2008 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate M.O. nr. 888 din 29 decembrie 2008 ;

26. ORDIN nr. 11 din 29 decembrie 2008 privind prorogarea termenului de 1 ianuarie 2009, stabilit pentru administrarea contribuabililor mijlocii si a marilor contribuabili M.O. nr. 893 din 30 decembrie 2008;

27. ORDIN nr. 1.809 din 24 decembrie 2008 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa M.O. nr. 894 din 30 decembrie 2008;

28. Cote contributii ORDONANTA DE URGENTA nr. 226 din 30 decembrie 2008 privind unele masuri financiar-bugetare M.O. nr. 899 din 30 decembrie 2008 ;

29. ORDONANTA DE URGENTA nr. 223 din 30 decembrie 2008 privind unele masuri de reducere a unor cheltuieli bugetare M.O. nr. 899 din 31 decembrie 2008.
sus
 
Acte normative in luna noiembrie 2008:

1. ORDIN nr. 1.498 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) "Decont special de taxa pe valoarea adaugata" M.O. nr. 743 din 3 noiembrie 2008 ;

2. ORDIN nr. 7.579 din 27 octombrie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic M.O. nr. 745 din 4 noiembrie 2008 ;

3. LEGE nr. 264 din 7 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale M.O. nr. 767 din 14 noiembrie 2008;

4. ORDIN nr. 1.537 din 11 noiembrie 2008 pentru aprobarea Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr. 1/2008 M.O.nr. 770 din 17 noiembrie 2008 ;

5. ORDIN nr. 3.384 din 17 noiembrie 2008 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat M.O. nr. 782 din 24 noiembrie 2008;

6. ORDONANTA DE URGENTA nr. 173 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei M.O. nr. 792 din 26 noiembrie 2008 ;

7. ORDIN nr. 3.424 din 20 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea unor norme si instructiuni aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008 ;

8. ORDIN nr. 3.421 din 20 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile si a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 M.O.nr. 797 din 27 noiembrie 2008 .
sus
 
Acte normative in luna octombrie 2008:

1. HOTARARE nr. 1.173 din 24 septembrie 2008 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici M.O. nr. 677 din 2 octombrie 2008 ;

2. ORDONANTA DE URGENTA nr. 112 din 24 septembrie 2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 M.O. nr. 680 din 3 octombrie 2008 ;

3. ORDONANTA DE URGENTA nr. 119 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza M.O. nr. 683 din 6 octombrie 2008 ;

4. ORDIN nr. 2.847 din 30 septembrie 2008 pentru actualizarea listei contribuabililor mijlocii administrati conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu modificarile si completarile ulterioare M.O. nr. 694 din 13 octombrie 2008 ;

5. ORDIN nr. 2.980 din 9 octombrie 2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de catre Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor M.O. nr. 696 din 13 octombrie 2008 ;

6. ORDIN nr. 2.848 din 30 septembrie 2008 pentru actualizarea listei marilor contribuabili administrati conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare M.O.nr. 698 din 14 octombrie 2008;

7. ORDIN nr. 10.280 din 7 octombrie 2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea M.O. nr. 698 din 14 octombrie 2008;

8. HOTARARE nr. 1.268 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina M.O. nr. 700 din 15 octombrie 2008 ;

9. ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. nr. 705 din 16 octombrie 2008;

10. ORDIN nr. 1.338 din 30 septembrie 2008 pentru aprobarea Procedurii privind indrumarea si asistenta contribuabililor de catre organele fiscale M.O. nr. 706 din 17 octombrie 2008 ;

11. LEGE nr. 172 din 10 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea platii primelor de concediu de odihna suspendate in perioada 2001-2006 M.O. nr. 709 din 20 octombrie 2008 ;

12. ORDIN nr. 1.339 din 30 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea Sistemului de monitorizare si securitate a transporturilor rutiere de marfuri M.O. nr. 716 din 22 octombrie 2008

13. ORDIN nr. 2.846 din 30 septembrie 2008 pentru actualizarea listelor contribuabililor mijlocii administrati conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene M.O. nr. 732 din 29 octombrie 2008
sus
 
Acte normative in luna septembrie 2008:

1. ORDIN nr. 1.209 din 29 august 2008 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati M.O. 640 din 5 septembrie 2008;

2. ORDIN nr. 2.607 din 4 septembrie 2008 privind modificarea criteriilor de selectie a contribuabililor mijlocii administrati de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene M.O. 641 din 8 septembrie 2008;

3. RDIN nr. 1.173 din 22 august 2008 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala M.O. nr. 642 din 8 septembrie 2008;

4. ORDIN nr. 1.234 din 2 septembrie 2008 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati M.O. nr. 643 din 9 septembrie 2008 ;

5. HOTARARE nr. 1.051 din 10 septembrie 2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata M.O. nr. 649 din 12 septembrie 2008 ;

6. HOTARARE nr. 08/117 din 29 iunie 2008 privind aprobarea Tabloului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si a Tabloului expertilor evaluatori de intreprinderi M.O. nr. 656 din 17 septembrie 2008;

7. DECLARATIE din 19 mai 2008 privind colaborarea interinstitutionala dintre Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Romania si Agentia de Stat de Administrare Fiscala din Spania M.O.nr. 658 din 18 septembrie 2008;

8. ORDIN nr. 1.261 din 12 septembrie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule M.O.nr. 661 din 22 septembrie 2008;

9. HOTARARE nr. 1.066 din 10 septembrie 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici M.O. nr. 665 din 24 septembrie 2008;

10. ORDIN nr. 1.272 din 15 septembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.995/2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale M.O. nr. 667 din 25 septembrie 2008
sus
 
Acte normative in luna august 2008:

1. ORDIN nr. 2.219 din 21 iulie 2008 privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991 M.O. nr. 582 din 1 august 2008;

2. ORDIN nr. 2.282 din 30 iulie 2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor M.O.nr. 582 din 1 august 2008;

3. ORDIN nr. 1.133 din 4 august 2008 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor privind stingerea creantelor fiscale, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala M.O. nr. 589 din 6 august 2008 ;

4. HOTARARE nr. 904 din 20 august 2008 privind darea in folosinta gratuita Universitatii "Aurel Vlaicu" Arad a unor spatii din imobilul aflat in administrarea Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Arad M.O. nr. 627 din 28 august 2008
sus
 
Acte normative in luna iulie 2008:

1. ORDIN nr. 986 din 30 iunie 2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule M.O. nr. 498 din 2 iulie 2008;

2. ORDIN nr. 1.958 din 24 iunie 2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2008 a operatorilor economici M.O. nr. 499 din 3 iulie 2008;

3. ORDIN nr. 2.006 din 27 iunie 2008 pentru stabilirea componentei Comisiei de avizare a distribuitorilor si a aparatelor de marcat electronice fiscale M.O. nr. 504 din 4 iulie 2008;

4. ORDIN nr. 2.036 din 1 iulie 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili M.O. nr. 504 din 4 iulie 2008;

5. ORDIN nr. 2.025 din 30 iunie 2008 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentand cheltuieli pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ si restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private M.O. nr. 515 din 9 iulie 2008 ;

6. ORDIN nr. 2.007 din 27 iunie 2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic, a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa si a celor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete-cadou si de tichete de cresa M.O. nr. 516 din 9 iulie 2008 ;

7. ORDIN nr. 1.026 din 4 iulie 2008 pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007 M.O.nr. 522 din 10 iulie 2008 ;

8. HOTARARE nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici M.O. nr. 530 din 14 iulie 2008;

9. ORDIN nr. 1.706 din 30 mai 2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare M.O. nr. 533 din 15 iulie 2008;

10. ORDIN nr. 1.031 din 4 iulie 2008 pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silita a creantelor fiscale fata de debitori institutii publice M.O. nr. 536 din 16 iulie 2008;

11. ORDIN nr. 1.032 din 4 iulie 2008 pentru aprobarea modelelor unor formulare cu regim special utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale M.O. nr. 536 din 16 iulie 2008 ;

12. ORDIN nr. 1.057 din 11 iulie 2008 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 71/2008 M.O. nr. 539 din 17 iulie 2008 ;

13. HOTARARE nr. 742 din 9 iulie 2008 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003 M.O.nr. 541 din 17 iulie 2008;

14. ORDIN nr. 2.142 din 11 iulie 2008 pentru modificarea si completarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007 M.O. nr. 575 din 30 iulie 2008
sus
 
Acte normative in luna iunie 2008:

1. ORDIN nr. 1.187 din 16 aprilie 2008 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 M.O. nr. 410 din 2 iunie 2008 ;

2. ORDIN nr. 898 din 6 iunie 2008 pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi si a listei contribuabililor reactivati M.O. nr. 448 din 16 iunie 2008 ;

3. LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicata*) contabilitatii nr. 82/1991*) M.O. nr. 454 din 18 iunie 2008;

4. ORDIN nr. 931 din 11 iunie 2008 pentru completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 71/2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala M.O. nr. 474 din 27 iunie 2008 ;

5. ORDIN nr. 1.984 din 26 iunie 2008 privind nivelul accizei minime pentru tigarete M.O. nr. 478 din 27 iunie 2008;

6. ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 24 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. nr. 480 din 30 iunie 2008;

7. HOTARARE nr. 686 din 24 iunie 2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule M.O. nr. 480 din 30 iunie 2008;

8. ORDONANTA DE URGENTA nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate M.O. nr. 481 din 30 iunie 2008;

9. ORDONANTA DE URGENTA nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul functionarului public denumit manager public M.O. nr. 484 din 30 iunie 2008.
sus
 
Acte normative in luna mai 2008:

1. ORDIN nr. 691 din 22 aprilie 2008 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic M.O. nr. 337 din 1 mai 2008;

2. ORDIN nr. 1.311 din 25 aprilie 2008 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale M.O. nr. 340 din 2 mai 2008;

3. ORDIN nr. 716 din 25 aprilie 2008 pentru aprobarea modelului Declaratiei privind programul de lucru al fabricii de alcool etilic/distilate si a Instructiunilor pentru intocmirea programului de lucru M.O. nr. 345 din 5 mai 2008;

4. ORDIN nr. 718 din 25 aprilie 2008 pentru aprobarea categoriilor de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi platite online (prin internet) de catre persoanele fizice, prin intermediul cardurilor bancare M.O. nr. 347 din 6 mai 2008;

5. ORDIN nr. 1.269 din 22 aprilie 2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia M.O. nr. 352 din 7 mai 2008;

6. ORDIN nr. 1.318 din 25 aprilie 2008 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale M.O. nr. 352 din 7 mai 2008;

7. ORDIN nr. 1.364 din 6 mai 2008 privind procedura de transmitere a datelor necesare intocmirii Registrului impozitelor, taxelor si tarifelor cu caracter fiscal si nefiscal M.O. nr. 355 din 8 mai 2008;

8. ORDIN nr. 1.372 din 6 mai 2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. nr. 364 din 13 mai 2008;

9. ORDIN nr. 800 din 12 mai 2008 pentru aprobarea modelului cererii de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat, al autorizatiei de operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat si a instructiunilor privind procedura de solutionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc sa comercializeze tutun brut si/sau tutun partial prelucrat M.O. nr. 378 din 19 mai 2008;

10. ORDIN nr. 819 din 19 mai 2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi M.O. nr. 404 din 29 mai 2008.
sus
 
Acte normative in luna aprilie 2008:

1. ORDIN nr. 939 din 26 martie 2008 privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea masurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei catre Autoritatea Nationala a Vamilor M.O. nr. 265 din 3 aprilie 2008;

2. ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar M.O. nr. 276 din 8 aprilie 2008;

3. LEGE nr. 72 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea alin. (1^1) al art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal M.O. nr. 283 din 11 aprilie 2008;

4. ORDIN nr. 552 din 28 martie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri" M.O. nr. 294 din 15 aprilie 2008

5. ORDIN nr. 605 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Procedurii de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care figureaza in lista contribuabililor inactivi M.O. nr. 301 din 17 aprilie 2008;

6. ORDIN nr. 1.087 din 8 aprilie 2008 privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995 M.O. nr. 307 din 18 aprilie 2008;

7. ORDIN nr. 1.146 din 12 aprilie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2008 M.O. nr. 315 din 22 aprilie 2008;

8. ORDIN nr. 1.059 din 7 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice M.O. nr. 319 din 23 aprilie 2008;

9. ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule M.O. nr. 327 din 25 aprilie 2008;

10. ORDIN nr. 614 din 11 aprilie 2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.039/2007 pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi si a listei contribuabililor reactivati M.O. nr. 327 din 25 aprilie 2008;

11. ORDONANTA DE URGENTA nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale M.O. nr. 328 din 25 aprilie 2008;

12. ORDIN nr. 1.199 din 16 aprilie 2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar M.O. 329 din 25 aprilie 2008;

13. ORDIN nr. 1.224 din 18 aprilie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind subventiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate si nerestituite in termenul legal" M.O. nr. 329 din 25 aprilie 2008;

14. ORDIN nr. 613 din 11 aprilie 2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 975/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati M.O. nr. 330 din 25 aprilie 2008;

15. ORDIN nr. 1.202 din 16 aprilie 2008 privind stabilirea structurii situatiilor referitoare la monitorizarea derularii programului de investitii publice prevazute la art. 5 alin. (2) si a unor precizari referitoare la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar M.O. nr. 330 din 25 aprilie 2008;

16. ORDIN nr. 1.221 din 18 aprilie 2008 privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea masurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei catre Autoritatea Nationala a Vamilor M.O. nr. 331 din 25 aprilie 2008;

17. ORDIN nr. 693 din 23 aprilie 2008 pentru completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa M.O. nr. 336 din 30 aprilie 2008;

18. ORDIN nr. 1.203 din 16 aprilie 2008 pentru aplicarea prevederilor art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar M.O. nr. 336 din 30 aprilie 2008.
sus
 
Acte normative in luna martie 2008:

1. ORDIN nr. 258 din 20 februarie 2008 privind aprobarea Procedurii de control intern si revizie a activitatii desfasurate de structurile centrale si teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, M.O. nr. 163 din 3 martie 2008;

2. ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 27 februarie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, M.O. nr. 163 din 3 martie 2008;

3. ORDIN nr. 590 din 28 februarie 2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2008, M.O. nr. 163 din 3 martie 2008;

4. ORDIN nr. 514 din 22 februarie 2008 privind extinderea aplicarii metodei de depunere a declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, M.O. nr. 172 din 6 martie 2008;

5. ORDIN nr. 588 din 27 februarie 2008 privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin posta, formularele de declaratii de venit, M.O. nr. 189 din 12 martie 2008;

6. ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 19 martie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, M.O. nr. 217 din 21 martie 2008;

7. LEGE nr. 60 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea si completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 228 din 25 martie 2008;

8. ORDIN nr. 477 din 24 martie 2008 pentru modificarea si completarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.314/2007, M.O. nr. 235 din 26 martie 2008;

9. ORDIN nr. 858 din 19 martie 2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, M.O. nr. 242 din 28 martie 2008;

10. ORDIN nr. 931 din 26 martie 2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii aprilie 2008, M.O. nr. 251 din 31 martie 2008.
sus
 
Acte normative in luna februarie 2008:

1. ORDONANTA nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, M.O. nr. 79 din 1 februarie 2008;

2. ORDONANTA nr. 9 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, si pentru acordarea unor cresteri salariale pentru functionarii publici in anul 2008, M.O. nr. 80 din 1 februarie 2008;

3. ORDIN nr. 227 din 24 ianuarie 2008 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit annual, M.O. nr. 87 din 4 februarie 2008;

4. ORDIN nr. 303 din 4 februarie 2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2008, M.O. nr. 90 din 5 februarie 2008;

5. ORDIN nr. 80 din 14 ianuarie 2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, in cadrul obiectivului convergenta, M.O. nr. 99 din 8 februarie 2008;

6. ORDIN nr. 222 din 8 februarie 2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer, M.O. nr. 129 din 19 februarie 2008;

7. ORDIN nr. 395 din 11 februarie 2008 privind procedura de transfer al sumelor recuperate in Romania reprezentand creante stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene, precum si de transfer al sumelor recuperate de autoritatile competente din alte state membre, reprezentand creante stabilite in Romania, M.O. nr. 131 din 20 februarie 2008;

8. ORDIN nr. 135 din 30 ianuarie 2008 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati,M.O. nr. 137 din 21 februarie 2008;

9. ORDIN nr. 134 din 30 ianuarie 2008 pentru aprobarea Listei contribuabililor inactivi si Listei contribuabililor reactivati, M.O. nr. 144 din 26 februarie 2008;

10. ORDIN nr. 254 din 18 februarie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) "Decont special de taxa pe valoarea adaugata", M.O. nr. 146 din 26 februarie 2008;

11. ORDIN nr. 63 din 10 ianuarie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea masurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei catre Autoritatea Nationala a Vamilor, M.O. nr. 151 din 28 februarie 2008;

12. ORDIN nr. 527 din 22 februarie 2008 privind persoanele competente sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile pentru nerespectarea masurilor privind intarirea disciplinei contractuale, M.O. nr. 154 din 28 februarie 2008.
sus
 
Acte normative in luna ianuarie 2008:

1. ORDIN nr. 2.497 din 28 decembrie 2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii ianuarie 2008, M.O. nr. 11 din 7 ianuarie 2008;

2. LEGE nr. 384 din 31 decembrie 2007 pentru ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino la 23 mai 2007, M.O. nr. 13 din 8 ianuarie 2008;

3. LEGE nr. 386 din 31 decembrie 2007 privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 31 mai 2007, M.O. nr. 13 din 8 ianuarie 2008;

4. ORDIN nr. 2.374 din 12 decembrie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, M.O. nr. 25 din 14 ianuarie 2008;

5. ANEXA din 12 decembrie 2007 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.374/2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, M.O. nr. 25 bis din 14 ianuarie 2008;

6. HOTARARE nr. 11 din 9 ianuarie 2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat si al alocatiei pentru copiii nou-nascuti, prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, M.O. nr. 27 din 14 ianuarie 2008;

7. ORDIN nr. 4 din 3 ianuarie 2008 privind arondarea teritoriala a detinatorilor de bunuri intrate in proprietatea privata a statului, din punct de vedere al organului de valorificare caruia au obligatia de a-i preda bunurile, M.O. nr. 29 din 15 ianuarie 2008;

8. LEGE nr. 8 din 10 ianuarie 2008 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor masuri financiare, M.O. nr. 29 din 15 ianuarie 2008;

9. ORDIN nr. 1 din 3 ianuarie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative, M.O. nr. 46 din 21 ianuarie 2008;

10. ORDIN nr. 116 din 15 ianuarie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, M.O. nr. 46 din 21 ianuarie 2008;

11. ORDIN nr. 89 din 16 ianuarie 2008 privind procedura de solutionare a contestatiilor inregistrate la Directia generala de administrare a marilor contribuabili pana la data de 1 octombrie 2007 si nesolutionate pana la data de 31 decembrie 2007, M.O. nr. 55 din 24 ianuarie 2008;

12. ORDIN nr. 94 din 17 ianuarie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata", M.O. nr. 68 din 29 ianuarie 2008;

13. ORDIN nr. 71 din 14 ianuarie 2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, M.O. nr. 69 din 29 ianuarie 2008;

14. ORDIN nr. 101 din 21 ianuarie 2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, M.O. nr. 70 din 30 ianuarie 2008;

15. ORDIN nr. 125 din 15 ianuarie 2008 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare, M.O. nr. 71 din 30 ianuarie 2008

16. ORDIN nr. 131 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, M.O. nr. 73 din 31 ianuarie 2008
sus
 
Acte normative in luna decembrie 2007:

1. ORDIN nr. 2.180 din 23 noiembrie 2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri in regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adaugata a organismelor prevazute la art. 48, 56 si la art. 64 lit. c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.220/2006, M.O. nr. 825 din 4 decembrie 2007;

2. ORDIN nr. 2.251 din 22 noiembrie 2007 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati, M.O. nr. 825 din 4 decembrie 2007;

3. ORDIN nr. 2.250 din 21 noiembrie 2007 privind aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata depuse in conditiile titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O nr. 834 din 5 decembrie 2007;

4. ORDIN nr. 2.273 din 30 noiembrie 2007 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2007, M.O. nr. 837 din 6 decembrie 2007;

5. LEGE nr. 354 din 3 decembrie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, M.O. nr. 839 din 7 decembrie 2007;

6. LEGE nr. 348 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale, M.O. nr. 840 din 7 decembrie 2007;

7. LEGE nr. 352 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, M.O. nr. 842 din 8 decembrie 2007;

8. ORDIN nr. 2.311 din 4 decembrie 2007 privind conditiile de delegare a competentei de efectuare a inspectiei fiscale altui organ de inspectie fiscala, M.O. nr. 842 din 8 decembrie 2007;

9. ORDIN nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, M.O. nr. 846 din 10 decembrie 2007;

10. ORDIN nr. 2.310 din 3 decembrie 2007 privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, M.O. nr. 858 din 13 decembrie 2007;

11. ORDIN nr. 2.296 din 4 decembrie 2007 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, M.O. nr. 863 din 17 decembrie 2007;

12. ORDIN nr. 2.293 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea modelului si continutului fisei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, M.O. nr. 866 din 18 decembrie 2007;

13. ORDIN nr. 2.333 din 11 decembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/subinchiriere, M.O. nr. 868 din 19 decembrie 2007;

14. ORDIN nr. 9.647 din 30 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, M.O. nr. 875 din 20 decembrie 2007;

15. ORDIN nr. 2.357 din 12 decembrie 2007 privind persoanele imputernicite sa constate contraventiile si sa aplice amenzile pentru nerespectarea unor reglementari emise de Ministerul Economiei si Finantelor, M.O. nr. 876 din 20 decembrie 2007;

16. ORDONANTA DE URGENTA nr. 146 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea platii primelor de concediu de odihna suspendate in perioada 2001-2006, M.O. nr. 877 din 20 decembrie 2007;

17. HOTARARE nr. 1.507 din 12 decembrie 2007 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, M.O. nr. 877 din 20 decembrie 2007;

18. ORDIN nr. 2.371 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 878 din 21 decembrie 2007;

19. HOTARARE nr. 1.539 din 19 decembrie 2007 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2008, M.O. nr. 881 din 21 decembrie 2007;

20. ORDONANTA DE URGENTA nr. 149 din 19 decembrie 2007 privind aprobarea unor masuri in domeniul finantelor publice, M.O. nr. 882 din 21 decembrie 2007;

21. ORDONANTA DE URGENTA nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C.-S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, M.O. nr. 883 din 21 decembrie 2007;

22. ORDIN nr. 2.402 din 19 decembrie 2007 pentru completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.009/2007 privind procedurile de selectie a practicienilor in insolventa agreati de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, M.O. nr. 885 din 27 decembrie 2007;

23. ORDIN nr. 2.397 din 14 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2007, M.O. nr. 887 din 27 decembrie 2007;

24. ORDIN nr. 2.421 din 18 decembrie 2007 pentru modificarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 887 din 27 decembrie 2007;

25. HOTARARE nr. 1.579 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, M.O. nr. 894 din 28 decembrie 2007;

26. ORDIN nr. 2.463 din 21 decembrie 2007 privind nivelul accizei minime pentru tigarete si alte precizari date in aplicarea titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 896 din 28 decembrie 2007;

27. LEGE nr. 372 din 28 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 899 din 28 decembrie 2007;

28. ORDIN nr. 2.489 din 27 decembrie 2007 pentru prorogarea termenului prevazut de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea si modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul activitatii fiscale, M.O. nr. 899 din 28 decembrie 2007;

29. LEGE nr. 387 din 31 decembrie 2007 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008, M.O. nr. 901 din 31 decembrie 2007;

30. LEGE nr. 388 din 31 decembrie 2007 bugetului de stat pe anul 2008, M.O. nr. 902 din 31 decembrie 2007;

31. ANEXE din 31 decembrie 2007 la Legea nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008, M.O. nr. 902 bis din 31 decembrie 2007
sus
 
Acte normative in luna noiembrie 2007:

1. ORDIN nr. 1.692 din 19 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana, M.O. nr. 740 din 1 noiembrie 2007;

2. ORDIN nr. 1.946 din 7 noiembrie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free, precum si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 416/2007 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, M.O. nr. 762 din 9 noiembrie 2007;

3. ORDIN nr. 1.823 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie, M.O. nr. 770 din 14 noiembrie 2007;

4. ORDIN nr. 1.857 din 1 noiembrie 2007 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, M.O. nr. 785 din 20 noiembrie 2007;

5. HOTARARE nr. 1.387 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, M.O. nr. 792 din 21 noiembrie 2007;

6. ORDONANTA DE URGENTA nr. 134 din 19 noiembrie 2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, M.O. nr. 795 din 22 noiembrie 2007;

7. ORDIN nr. 13.012 din 13 noiembrie 2007 privind stabilirea modalitatii de acordare a calificativelor si aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2007, M.O. nr. 797 din 22 noiembrie 2007;

8. ORDIN nr. 2.195 din 5 noiembrie 2007 privind procedura de solutionare a contestatiilor inregistrate la Directia generala de administrare a marilor contribuabili pana la data de 1 octombrie 2007 si nesolutionate, M.O. nr. 802 din 23 noiembrie 2007;

9. ORDIN nr. 2.067 din 16 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, M.O. nr. 810 din 28 noiembrie 2007.
sus
 
Acte normative in luna octombrie 2007:

1. HOTARARE nr. 1.171 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor si a Hotararii Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si modificarea Hotararii Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor si a Hotararii Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea si functionarea Garzii Financiare, M.O. nr. 673 din 2 octombrie 2007;

2. ORDIN nr. 1.388 din 27 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de virare in conturile de venituri bugetare a contributiilor sociale achitate de contribuabilii nerezidenti in contul unic deschis in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale, M.O. nr. 673 din 2 octombrie 2007;

3. ORDIN nr. 1.404 din 28 septembrie 2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2007, M.O. nr. 674 din 3 octombrie 2007;

4. ORDIN nr. 1.364 din 25 septembrie 2007 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative, M.O. nr. 681 din 8 octombrie 2007;

5. ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, M.O. nr. 689 din 10 octombrie 2007;

6. ORDONANTA DE URGENTA nr. 103 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, M.O. nr. 689 din 10 octombrie 2007;

7. ORDIN nr. 1.429 din 28 septembrie 2007 pentru aprobarea competentei de administrare a unor categorii de contribuabili de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, M.O. nr. 691 din 11 octombrie 2007;

8. ORDONANTA DE URGENTA nr. 111 din 10 octombrie 2007 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006, M.O. nr. 692 din 11 octombrie 2007;

9. ORDIN nr. 1.488 din 4 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, incasarea, virarea, evidenta si controlul sumelor rezultate din aplicarea timbrului Crucii Rosii, M.O. nr. 693 din 12 octombrie 2007;

10. ORDIN nr. 1.503 din 5 octombrie 2007 pentru modificarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006, M.O. nr. 697 din 16 octombrie 2007;

11. ORDIN nr. 1.415 din 26 septembrie 2007 privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice sau fizice straine nerezidente, M.O. nr. 699 din 17 octombrie 2007;

12. ORDIN nr. 1.504 din 5 octombrie 2007 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.430/2004 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative, M.O. nr. 699 din 17 octombrie 2007;

13. ORDIN nr. 1.579 din 11 octombrie 2007 pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxarea inverse, M.O. nr. 699 din 17 octombrie 2007;

14. ORDIN nr. 8.831 din 8 octombrie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de decontare a platii datoriei vamale si a altor taxe si impozite prin mijloace informatice, M.O. nr. 699 din 17 octombrie 2007;

15. ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 703 din 18 octombrie 2007;

16. HOTARARE nr. 1.195 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, M.O. nr. 707 din 19 octombrie 2007;

17. ORDIN nr. 1.648 din 17 octombrie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 715 din 23 octombrie 2007;

18. ORDIN nr. 1.645 din 17 octombrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate, platite in plus fata de obligatia fiscala sau din eroare, precum si a garantiilor constituite pentru inlesnirile la plata acordate in baza prevederilor legale in materie, ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar 2003 in contul de disponibil al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si virate in contul 87.98 "Excedent al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate", M.O. nr. 721 din 25 octombrie 2007;

19. ORDIN nr. 1.646 din 17 octombrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand contributie individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati, platita in plus fata de plafonul maxim admis prin prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada de timp in care a fost instituit plafon maximal de calcul al bazei de impunere, M.O. nr. 725 din 26 octombrie 2007;

20. ORDIN nr. 1.995 din 12 octombrie 2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale, M.O. nr. 725 din 26 octombrie 2007

21. ORDIN nr. 1.720 din 22 octombrie 2007 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (2) lit. c) si ale art. 8 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 267/2007, M.O. nr. 734 din 30 octombrie 2007;

22. ORDIN nr. 1.820 din 29 octombrie 2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii noiembrie 2007, M.O. nr. 738 din 31 octombrie 2007
sus
 
Acte normative in luna septembrie 2007:

1. ORDIN nr. 1.181 din 23 august 2007 privind modelul si continutul Raportului de inspectie fiscala, M.O. nr. 611 din 4 septembrie 2007;

2. ORDIN nr. 7.616 din 20 august 2007 pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007, M.O. nr. 620 din 7 septembrie 2007;

3. HOTARARE nr. 1.046 din 28 august 2007 privind suplimentarea numarului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Ministerul Economiei si Finantelor, M.O. nr. 622 din 10 septembrie 2007;

4. ORDIN nr. 964 din 21 august 2007 pentru modificarea si completarea unor ordine din domeniul liberei circulatii a marfurilor, M.O. nr. 624 din 11 septembrie 2007;

5. ORDIN nr. 1.122 din 5 septembrie 2007 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 80/2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a, M.O. nr. 628 din 13 septembrie 2007;

6. ORDIN nr. 1.123 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.210/2006 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, M.O. nr. 628 din 13 septembrie 2007;

7. ORDIN nr. 1.303 din 10 septembrie 2007 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 447/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor inactivi, M.O. nr. 638 din 18 septembrie 2007;

8. ORDIN nr. 1.179 din 11 septembrie 2007 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de insotire, intocmite in cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv, M.O. nr. 640 din 19 septembrie 2007;

9. ORDIN nr. 1.045 din 27 august 2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.267/2006 pentru aprobarea formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere", M.O. nr. 641 din 20 septembrie 2007;

10. HOTARARE nr. 4 din 31 iulie 2007 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, M.O. nr. 647 din 21 septembrie 2007;

11. HOTARARE nr. 1.104 din 11 septembrie 2007 pentru introducerea sistemelor moderne de plata a salariilor, M.O. nr. 651 din 24 septembrie 2007;

12. METODOLOGIE din 11 septembrie 2007 de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, M.O. nr. 658 din 26 septembrie 2007;

13. ORDIN nr. 1.294 din 10 septembrie 2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, M.O. nr. 658 din 26 septembrie 2007;

14. ORDIN nr. 1.314 din 11 septembrie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, M.O. nr. 658 din 26 septembrie 2007;

15. ORDONANTA DE URGENTA nr. 90 din 18 septembrie 2007 privind unele masuri financiar-fiscale in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si reglementari in domeniul cheltuielilor de personal, M.O. nr. 659 din 26 septembrie 2007;

16. ORDIN nr. 1.199 din 14 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.119/2006, M.O. nr. 661 din 27 septembrie 2007;

17. ORDIN nr. 1.356 din 25 septembrie 2007 pentru actualizarea contribuabililor mijlocii prevazuti in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 663 din 27 septembrie 2007;

18. ORDIN nr. 1.354 din 25 septembrie 2007 pentru actualizarea marilor contribuabili prevazuti de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 664 din 27 septembrie 2007;

19. ORDIN nr. 8.191 din 25 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.789/2007, M.O. nr. 665 din 28 septembrie 2007.
sus
 
Acte normative in luna august 2007:

1. ORDIN nr. 762 din 18 iulie 2007 privind modificarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat in cazul indisponibilitatii temporare a contributiei financiare a Comunitatii Europene si in cazul compensarilor efectuate de Comisia Europeana, precum si pentru tratamentul dobanzii acumulate in conturile bancare ale Fondului National in cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007, M.O. nr. 524 din 2 august 2007;

2. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicata*) privind Codul de conduita a functionarilor publici*), M.O. nr. 525 din 2 august 2007;

3. ORDIN nr. 8.000 din 19 iulie 2007 pentru prelungirea termenului de aplicare a Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 500/2007 privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere, M.O. nr. 525 din 2 august 2007;

4. ORDIN nr. 674 din 27 iulie 2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii august 2007, M.O. nr. 526 din 2 august 2007;

5. ORDIN nr. 7.394 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale in zonele libere si antrepozitele libere, M.O. nr. 532 din 7 august 2007;

6. ORDIN nr. 1.009 din 23 iulie 2007 privind procedurile de selectie a practicienilor in insolventa agreati de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, M.O. nr. 543 din 9 august 2007;

7. ORDIN nr. 616 din 29 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, M.O. nr. 568 din 17 august 2007;

8. ORDIN nr. 1.039 din 24 iulie 2007 pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi si a listei contribuabililor reactivati, M.O. nr. 576 din 22 august 2007;

9. ORDIN nr. 1.109 din 10 august 2007 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 709/2007 privind legitimatiile de inspectie fiscala, M.O. nr. 583 din 24 august 2007;

10. ORDIN nr. 918 din 14 august 2007 pentru aprobarea conditiilor privind distrugerea in antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum, M.O. nr. 589 din 27 august 2007;

11. ORDIN nr. 980 din 21 august 2007 privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea masurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei catre Autoritatea Nationala a Vamilor, M.O. nr. 600 din 30 august 2007;

12. ORDIN nr. 1.182 din 23 august 2007 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 708/2006 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale, M.O. nr. 600 din 30 august 2007;

13. ORDONANTA nr. 47 din 28 august 2007 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, M.O. nr. 603 din 31 august 2007
sus
 
Acte normative in luna iulie 2007:

1. ORDIN nr. 447 din 13 iunie 2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 447 din 2 iulie 2007;

2. ORDIN nr. 418 din 8 iunie 2007 pentru aprobarea Procedurii privind calculul taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, M.O. nr. 448 din 2 iulie 2007;

3. ORDIN nr. 8 din 26 iunie 2007 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2007 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare, M.O. nr. 451 din 4 iulie 2007;

4. ORDIN nr. 599 din 29 iunie 2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2007, M.O. nr. 457 din 6 iulie 2007;

5. ORDIN nr. 420 din 8 iunie 2007 privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor platite de catre utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta, M.O. nr. 466 din 11 iulie 2007;

6. ORDIN nr. 6.538 din 20 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS), M.O. nr. 466 din 11 iulie 2007;

7. ORDIN nr. 577 din 27 iunie 2007 pentru abrogarea art. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.217/2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, M.O. nr. 470 din 12 iulie 2007;

8. LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, M.O. nr. 471 din 12 iulie 2007;

9. ORDIN nr. 419 din 8 iunie 2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum si pentru aprobarea formularului "Decizie de inregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal", M.O. nr. 473 din 13 iulie 2007;

10. HOTARARE nr. 709 din 4 iulie 2007 privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2006, M.O. nr. 493 din 24 iulie 2007;

11. LEGE nr. 241 din 12 iulie 2007 pentru abrogarea unor reglementari prin care sunt acordate scutiri sau exonerari de la plata taxelor vamale ale unor bunuri, M.O. nr. 496 din 24 iulie 2007;

12. ORDIN nr. 634 din 5 iulie 2007 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 454/2007 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru acoperirea de la bugetul de stat a platii TVA in cadrul programelor PHARE, ISPA si SAPARD, M.O. nr. 500 din 26 iulie 2007;

13. LEGE nr. 259 din 19 iulie 2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, M.O. nr. 506 din 27 iulie 2007;

14. LEGE nr. 260 din 19 iulie 2007 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice, M.O. nr. 506 din 27 iulie 2007;

15. ORDIN nr. 771 din 18 iulie 2007 pentru aprobarea Precizarilor de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de aplicare a titlului VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, M.O. nr. 509 din 30 iulie 2007;

16. ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 (*republicata*) privind Codul de procedura fiscala*), M.O. nr. 513 din 31 iulie 2007;

17. ORDIN nr. 797 din 23 iulie 2007 pentru abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.186/2006 privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciara si faliment de catre organele fiscale competente si propunerile de numire a lichidatorilor, M.O. nr. 516 din 31 iulie 2007.
sus
 
Acte normative in luna aprilie 2007:

1. ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 din 28 martie 2007 pentru modificarea si completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 230 din 3 aprilie 2007;

2. HOTARARE nr. 19 din 3 aprilie 2007 privind modificarea structurii si componentei Guvernului, M.O. nr. 231 din 3 aprilie 2007;

3. ORDIN nr. 492 din 29 martie 2007 privind Procedura de aplicare a prevederilor art. 65 si 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale, cu modificarile ulterioare, M.O. nr. 234 din 4 aprilie 2007;

4. ORDIN nr. 510 din 2 aprilie 2007 privind modificarea prospectului de emisiune al obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2007, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 505/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii aprilie 2007, M.O. nr. 234 din 4 aprilie 2007;

5. ORDIN nr. 469 din 23 martie 2007 privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin posta, formularele de declaratii de venit, M.O. nr. 236 din 5 aprilie 2007;

6. DECIZIE nr. 55 din 4 aprilie 2007 pentru numirea domnului Daniel Chitoiu in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, M.O. nr. 239 din 6 aprilie 2007;

7. ORDIN nr. 490 din 28 martie 2007 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2007, M.O. nr. 241 din 10 aprilie 2007;

8. ORDIN nr. 522 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea Precizarilor de aplicare a unor prevederi de la titlul VII "Accize si alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 243 din 11 aprilie 2007;

9. ORDIN nr. 500 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, M.O. nr. 244 din 11 aprilie 2007;

10. ORDIN nr. 439 din 4 aprilie 2007 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati, M.O. nr. 248 din 13 aprilie 2007;

11. ORDIN nr. 521 din 3 aprilie 2007 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.210/2006 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, M.O. nr. 252 din 16 aprilie 2007;

12. ORDIN nr. 454 din 22 martie 2007 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru acoperirea de la bugetul de stat a platii TVA in cadrul programelor PHARE, ISPA si SAPARD, M.O. nr. 252 din 16 aprilie 2007;

13. ORDIN nr. 523 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene, M.O. nr. 255 din 17 aprilie 2007;

14. ORDIN nr. 4.714 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind tiparirea formularelor exemplarului de control T5 si a Normelor tehnice de aprobare a utilizarii stampilei speciale, M.O. nr. 259 din 18 aprilie 2007;

15. ORDIN nr. 537 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri", M.O. nr. 260 din 18 aprilie 2007;

16. ORDIN nr. 532 din 3 aprilie 2007 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de insotire, intocmite in cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv, M.O. nr. 260 din 18 aprilie 2007;

17. LEGE nr. 91 din 10 aprilie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, M.O. nr. 264 din 19 aprilie 2007;

18. ORDIN nr. 530 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii, M.O. nr. 267 din 20 aprilie 2007;

19. ORDIN nr. 4.822 din 13 aprilie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor in vederea emiterii in procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala in cadrul acordurilor ce reglementeaza comertul preferential dintre Comunitate si tarile partenere si a certificatelor A.TR. care atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UE-Turcia, M.O. nr. 283 din 27 aprilie 2007.
sus
 
Acte normative in luna martie 2007:

1. HOTARARE nr. 213 din 28 februarie 2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, M.O. nr. 153 din 2 martie 2007;

2. RECTIFICARE nr. 6 din 24 ianuarie 2007 la Ordonanta Guvernului nr. 6 din 24 ianuarie 2007, M.O. nr. 156 din 5 martie 2007;

3. ORDIN nr. 266 din 19 februarie 2007 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, M.O. nr. 158 din 6 martie 2007;

4. ORDIN nr. 269 din 19 februarie 2007 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, M.O. nr. 159 din 6 martie 2007;

5. ORDIN nr. 262 din 19 februarie 2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, M.O. nr. 175 din 13 martie 2007;

6. HOTARARE nr. 238 din 7 martie 2007 privind trecerea unui imobil, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Autoritatea Nationala a Vamilor in administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Arad, M.O. nr. 179 din 14 martie 2007;

7. ORDIN nr. 327 din 26 februarie 2007 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, M.O. nr. 183 din 16 martie 2007;

8. ORDIN nr. 328 din 26 februarie 2007 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, M.O. nr. 185 din 16 martie 2007;

9. LEGE nr. 50 din 13 martie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, M.O. nr. 194 din 21 martie 2007;

10. ORDIN nr. 468 din 23 martie 2007 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, M.O. nr. 215 din 29 martie 2007;

11. ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 28 martie 2007 privind aprobarea unor masuri financiar-bugetare pe anul 2007, M.O. nr. 216 din 29 martie 2007;

12. ORDIN nr. 493 din 29 martie 2007 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de catre Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor, M.O. nr. 221 din 30 martie 2007.
sus
 
Acte normative in luna februarie 2007:

1. ORDIN nr. 126 din 26 ianuarie 2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2007, M.O. nr. 79 din 1 februarie 2007;

2. ORDIN nr. 84 din 17 ianuarie 2007 pentru aprobarea Masurilor unitare de aplicare a reglementarilor in domeniul taxelor vamale, taxei pe valoarea adaugata si accizelor datorate in vama in cazul operatiunilor de leasing aflate in derulare la data aderarii, M.O. nr. 80 din 1 februarie 2007;

3. ORDONANTA nr. 14 din 31 ianuarie 2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, M.O. nr. 82 din 2 februarie 2007;

4. ORDIN nr. 129 din 26 ianuarie 2007 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea martie 2007, M.O. nr. 82 din 2 februarie 2007;

5. ORDONANTA nr. 17 din 31 ianuarie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, M.O. nr. 84 din 2 februarie 2007;

6. ORDIN nr. 156 din 31 ianuarie 2007 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de catre Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor, M.O. nr. 85 din 2 februarie 2007;

7. ORDIN nr. 86 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative privind activitatea desfasurata in cursul anului 2006, M.O. nr. 93 din 6 februarie 2007;

8. ORDIN nr. 80 din 16 ianuarie 2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a, M.O. nr. 93 din 6 februarie 2007;

9. ORDIN nr. 155 din 31 ianuarie 2007 privind aplicarea masurilor de simplificare pentru lucrarile de constructii-montaj prevazute la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 94 din 6 februarie 2007;

10. HOTARARE nr. 71 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, M.O. nr. 98 din 8 februarie 2007;

11. ORDIN nr. 171 din 2 februarie 2007 privind delegarea unor atributii ale ministrului finantelor publice secretarului de stat coordonator national al asistentei si coordonator national al Programului ISPA, M.O. nr. 103 din 12 februarie 2007;

12. ORDIN nr. 431 din 30 ianuarie 2007 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, M.O. nr. 103 din 12 februarie 2007;

13. RECTIFICARE nr. 2.157 din 18 decembrie 2006 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006, M.O. nr. 109 din 13 februarie 2007;

14. ORDIN nr. 185 din 6 februarie 2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 115 din 15 februarie 2007;

15. ORDIN nr. 186 din 6 februarie 2007 privind deciziile de impunere anuala, M.O. nr. 115 din 15 februarie 2007;

16. ORDIN nr. 110 din 24 ianuarie 2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de insotire, intocmite in cazul deplasarii produselor accizabile in regim suspensiv, M.O. nr. 121 din 19 februarie 2007;

17. ORDIN nr. 273 din 20 februarie 2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Certificat de atestare a calitatii de persoana impozabila înregistrata în scopuri de TVA", M.O. nr. 137 din 26 februarie 2007;

18. ORDIN nr. 257 din 15 februarie 2007 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, M.O. nr. 137 din 26 februarie 2007;

19. ORDIN nr. 307 din 22 februarie 2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii martie 2007, M.O. nr. 143 din 27 februarie 2007.
sus
 
Acte normative in luna ianuarie 2007:

1. ORDIN nr. 2.198 din 20 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 3 din 3 ianuarie 2007;

2. ORDIN nr. 2.199 din 20 decembrie 2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 160/2004 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 3 din 3 ianuarie 2007;

3. ORDIN nr. 2.224 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea unor proceduri privind inregistrarea si gestiunea persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, M.O. nr. 3 din 3 ianuarie 2007;

4. ORDIN nr. 8 din 4 ianuarie 2007 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont aferente lunii ianuarie 2007, M.O. nr. 9 din 8 ianuarie 2007;

5. ORDIN nr. 2.243 din 29 decembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la garantarea drepturilor de import, M.O. nr. 12 din 8 ianuarie 2007;

6. LEGE nr. 516 din 29 decembrie 2006 privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, M.O. nr. 14 din 9 ianuarie 2007;

7. HOTARARE nr. 1.813 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabila in cazurile in care este necesara o amanare a determinarii definitive a valorii in vama, M.O. nr. 14 din 9 ianuarie 2007;

8. ORDIN nr. 1.074 din 22 decembrie 2006 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati, M.O. nr. 15 din 10 ianuarie 2007;

9. ORDIN nr. 3 din 5 ianuarie 2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare, M.O. nr. 19 din 11 ianuarie 2007;

10. ORDIN nr. 212 din 10 ianuarie 2007 pentru modificarea anexei la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalitati vamale cu produse strategice, M.O. nr. 23 din 15 ianuarie 2007;

11. ORDIN nr. 2.254 din 29 decembrie 2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, M.O. nr. 26 din 16 ianuarie 2007;

12. ORDIN nr. 34 din 12 ianuarie 2007 privind nivelul accizei minime pentru tigarete, M.O. nr. 26 din 16 ianuarie 2007;

13. ORDIN nr. 36 din 12 ianuarie 2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) "Decont special de taxa pe valoarea adaugata", M.O. nr. 62 din 25 ianuarie 2007;

14. ORDIN nr. 35 din 12 ianuarie 2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata", M.O. nr. 62 din 25 ianuarie 2007;

15. ORDIN nr. 40 din 12 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, M.O. nr. 65 din 26 ianuarie 2007;

16. ORDIN nr. 79 din 16 ianuarie 2007 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 35/2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", 120 "Decont privind accizele" si 130 "Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna", M.O. nr. 66 din 29 ianuarie 2007;

17. ORDONANTA nr. 6 din 24 ianuarie 2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, M.O. nr. 66 din 29 ianuarie 2007;

18. ORDIN nr. 111 din 24 ianuarie 2007 privind obligatia depunerii Declaratiei privind ajutoarele de stat primite in perioada ianuarie 2003-decembrie 2006 de catre beneficiarii de ajutor de stat din zone defavorizate, M.O. nr. 67 din 29 ianuarie 2007;

19. ORDIN nr. 78 din 16 ianuarie 2007 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit in anul fiscal 2007, M.O. nr. 69 din 30 ianuarie 2007;

20. ORDIN nr. 71 din 16 ianuarie 2007 privind aprobarea nivelului taxei de inscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal pentru anul 2007, M.O. nr. 69 din 30 ianuarie 2007;
sus
 
Acte normative in luna decembrie 2006:

1. ORDIN nr. 87 din 17 octombrie 2006 privind aprobarea Instructiunii nr. 7/2006 pentru modificarea Instructiunii nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, M.O. nr. 969 din 4 decembrie 2006;

2. ORDIN nr. 975 din 17 noiembrie 2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati, M.O. nr. 976 din 6 decembrie 2006;

3. HOTARARE nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, M.O. nr. 978 din 7 decembrie 2006;

4. ORDIN nr. 2.035 din 28 noiembrie 2006 pentru infiintarea Biroului de legatura privind asistenta in materie de recuperare intr-un stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite de autoritatile din alt stat membru, M.O. nr. 990 din 12 decembrie 2006;

5. ORDIN nr. 2.001 din 22 noiembrie 2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, M.O. nr. 994 din 13 decembrie 2006;

6. ORDIN nr. 2.164 din 18 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea executiei bugetare a anului 2006, M.O. nr. 1.010 din 19 decembrie 2006;

7. HOTARARE nr. 1.825 din 21 decembrie 2006 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, M.O. nr. 1.025 din 22 decembrie 2006;

8. ORDIN nr. 8.903 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordinului vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 344/2005 privind autorizarea societatilor comerciale de a utiliza carnete TIR, M.O. nr. 1.026 din 22 decembrie 2006;

9. ORDONANTA DE URGENTA nr. 110 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 1.028 din 27 decembrie 2006;

10. ORDIN nr. 2.135 din 12 decembrie 2006 privind inregistrarea operatorilor economici care vor efectua achizitii intracomunitare de produse accizabile dupa data de 1 ianuarie 2007, M.O. nr. 1.029 din 27 decembrie 2006;

11. ORDIN nr. 2.220 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 1.037 din 28 decembrie 2006;

12. ORDIN nr. 2.215 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j) si k) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 1.040 din 28 decembrie 2006;

13. ORDIN nr. 2.216 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea masurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevazute la art. 128 alin. (10) si art. 130^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 1.040 din 28 decembrie 2006;
sus
 
Acte normative in luna noiembrie 2006:

1. ORDIN nr. 155 din 2 octombrie 2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, M.O. nr. 894 din 2 noiembrie 2006;

2. ORDIN nr. 1.706 din 17 octombrie 2006 pentru aprobarea Procedurii de solicitare a verificarii valabilitatii codului de inregistrare in scopuri de TVA si a datelor de identificare ale persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in celelalte state membre, de catre persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania, M.O. nr. 894 din 2 noiembrie 2006;

3. LEGE nr. 399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, M.O. nr. 901 din 6 noiembrie 2006;

4. ORDIN nr. 1.826 din 30 octombrie 2006 privind organizarea examenelor pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal in cursul semestrului I al anului 2007, M.O. nr. 905 din 7 noiembrie 2006;

5. ORDIN nr. 1.757 din 23 octombrie 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.615/2006 privind aprobarea nivelului taxei de inscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal, M.O. nr. 905 din 7 noiembrie 2006;

6. ORDIN nr. 1.649 din 6 octombrie 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, modificat si completat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 556/2006, M.O. nr. 920 din 13 noiembrie 2006;

7. ORDIN nr. 1.929 din 14 noiembrie 2006 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectari, M.O. nr. 936 din 20 noiembrie 2006;

8. ORDIN nr. 1.939 din 15 noiembrie 2006 pentru aprobarea Procedurii de compensare a creantelor fiscale rezultate din raporturi juridice vamale si de restituire a eventualelor diferente, ca urmare a cererii de compensare/restituire, depusa de contribuabilul titular al operatiunii vamale, M.O. nr. 936 din 20 noiembrie 2006;

9. ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 20 noiembrie 2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal, M.O. nr. 941 din 21 noiembrie 2006;

10. ORDONANTA DE URGENTA nr. 86 din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, M.O. nr. 944 din 22 noiembrie 2006;

11. LEGE nr. 417 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, M.O. nr. 951 din 24 noiembrie 2006;

12. ORDIN nr. 1.857 din 6 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 870/2005 privind Registrul de evidenta fiscala, M.O. nr. 954 din 27 noiembrie 2006;

13. ORDIN nr. 1.951 din 16 noiembrie 2006 privind organizarea si functionarea biroului central infiintat pentru transmiterea pe cale electronica a informatiilor in domeniul recuperarii creantelor statelor membre ale Uniunii Europene, M.O. nr. 954 din 27 noiembrie 2006;

14. ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 22 noiembrie 2006 privind unele masuri referitoare la asigurarile sociale de stat si asigurarile sociale de sanatate, M.O. nr. 958 din 28 noiembrie 2006;

15. ORDIN nr. 1.994 din 21 noiembrie 2006 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare pentru recuperarea intr-un stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite prin titluri de creanta emise in Romania M.O. nr. 961 din 29 noiembrie 2006;

16. ORDIN nr. 1.959 din 17 noiembrie 2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 194^1 - Dispozitii privind stoparea ajutorului de stat - din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 966 din 30 noiembrie 2006.
sus
 
Acte normative in luna octombrie 2006:

1. ORDIN nr. 1.614 din 26 septembrie 2006 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, M.O.nr. 816 din 3 octombrie 2006;

2. ORDIN nr. 1.615 din 26 septembrie 2006 privind aprobarea nivelului taxei de inscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal, M.O. nr. 816 din 3 octombrie 2006;

3. HOTARARE nr. 1.351 din 27 septembrie 2006 privind nivelul dobanzii aferente sumelor de recuperat cu titlu de ajutor de stat ilegal sau interzis, M.O. nr. 819 din 4 octombrie 2006;

4. ORDIN nr. 1.616 din 26 septembrie 2006 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal de catre persoanele prevazute la art. 24 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.614/2006, M.O. nr. 820 din 5 octombrie 2006;

5. HOTARARE nr. 1.368 din 4 octombrie 2006 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice, M.O. nr. 828 din 9 octombrie 2006;

6. ORDIN nr. 1.610 din 26 septembrie 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor, M.O. nr. 828 din 9 octombrie 2006;

7. ORDIN nr. 1.551 din 15 septembrie 2006 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2006, M.O. nr. 836 din 11 octombrie 2006;

8. ORDIN nr. 1.552 din 15 septembrie 2006 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2006, M.O. nr. 836 din 11 octombrie 2006;

9. ORDIN nr. 1.553 din 15 septembrie 2006 pentru aprobarea Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2006, M.O. nr. 836 din 11 octombrie 2006;

10. LEGE nr. 371 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, M.O. nr. 837 din 11 octombrie 2006;

11. ORDIN nr. 1.657 din 7 octombrie 2006 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2006, M.O. nr. 839 din 11 octombrie 2006;

12. ORDIN nr. 1.633 din 4 octombrie 2006 privind modificarea si completarea prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 300/2004 pentru aprobarea declaratiilor de inregistrare a contribuabililor si a cererii de inregistrare a domiciliului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 901/2006 privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de inregistrare in scopuri de TVA pentru persoanele juridice inregistrate ca platitori de TVA si a modelului si continutului formularelor "Notificare" si "Certificat de inregistrare in scopuri de TVA", M.O. nr. 843 din 12 octombrie 2006;

13. LEGE nr. 372 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, M.O. nr. 846 din 13 octombrie 2006;

14. LEGE nr. 380 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, M.O. nr. 846 din 13 octombrie 2006;

15. ORDIN nr. 832 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor inactivi si a Listei contribuabililor reactivati, M.O. nr. 850 din 17 octombrie 2006;

16. ORDIN nr. 9.055 din 4 octombrie 2006 pentru stabilirea modalitatii de acordare a calificativelor si aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2006, M.O. nr. 851 din 17 octombrie 2006;

17. ORDIN nr. 1.679 din 12 octombrie 2006 privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 871 din 24 octombrie 2006;

18. ORDIN nr. 830 din 10 octombrie 2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, M.O. nr. 872 din 25 octombrie 2006;

19. ORDIN nr. 1.719 din 19 octombrie 2006 pentru aprobarea criteriilor referitoare la functionarea unitatilor emitente de tichete cadou si de tichete de cresa, M.O. nr. 877 din 26 octombrie 2006.
sus
 
Acte normative in luna septembrie 2006:

1. ORDIN nr. 697 din 29 august 2006 privind procedura de selectie a Listei practicienilor in insolventa agreati de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, M.O. nr. 751 din 4 septembrie 2006;

2. ORDIN nr. 1.393 din 22 august 2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice si a modelului si continutului formularelor "Decizie de impunere din oficiu", M.O. nr. 758 din 6 septembrie 2006;

3. ORDIN nr. 1.394 din 22 august 2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Adeverinta de venit" si "Cerere de eliberare a unei adeverinte de venit" pentru persoane fizice, M.O. nr. 758 din 6 septembrie 2006;

4. ORDIN nr. 708 din 7 septembrie 2006 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale, M.O. nr. 768 din 8 septembrie 2006;

5. ORDIN nr. 1.389 din 22 august 2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, M.O. nr. 771 din 12 septembrie 2006;

6. ORDIN nr. 1.459 din 1 septembrie 2006 privind infiintarea Registrului national al operatorilor de produse accizabile armonizate si aprobarea procedurii de infiintare si actualizare a acestuia, M.O. nr. 777 din 13 septembrie 2006;

7. HOTARARE nr. 1.212 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 200/2006 privind exceptarea si reducerea temporara a taxelor vamale de import pentru unele categorii de marfuri pentru anul 2006, M.O. nr. 782 din 15 septembrie 2006 ;

8. ORDIN nr. 1.422 din 28 august 2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.304/2004 privind modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala, M.O. nr. 786 din 18 septembrie 2006;

9. LEGE nr. 358 din 18 septembrie 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, M.O. nr. 793 din 20 septembrie 2006;

10. LEGE nr. 360 din 21 septembrie 2006 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, M.O. nr. 799 din 22 septembrie 2006.
sus
 
Acte normative in luna august 2006:

1. HOTARARE nr. 942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, M.O. nr. 661 din 1 august 2006;

2. LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 662 din 1 august 2006;

3. ORDIN nr. 1.262 din 27 iulie 2006 privind stabilirea conturilor deschise la unitatile Trezoreriei Statului, in care se achita sumele prevazute la art. 2 alin. (3) si (5) din Legea nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei, M.O. nr. 663 din 2 august 2006;

4. ORDIN nr. 1.238 din 25 iulie 2006 privind modificarea Instructiunilor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru exporturi si alte operatiuni similare, pentru transportul international si pentru operatiunile legate de traficul international de bunuri, prevazute la art. 143 alin. (1) si la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.846/2003, M.O. nr. 665 din 2 august 2006;

5. HOTARARE nr. 945 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor privind determinarea valorii in vama pentru bunurile apartinand calatorilor si altor persoane fizice, M.O. nr. 665 din 2 august 2006;

6. ORDIN nr. 1.268 din 27 iulie 2006 privind completarea Listei cuprinzand utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001, M.O. nr. 668 din 3 august 2006;

7. ORDONANTA nr. 35 din 26 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, M.O. nr. 675 din 7 august 2006;

8. ORDIN nr. 1.230 din 24 iulie 2006 privind organizarea si conducerea contabilitatii de catre reprezentante, M.O. nr. 677 din 7 august 2006;

9. ORDIN nr. 70 din 3 august 2006 pentru aprobarea Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, M.O.nr. 693 din 14 august 2006;

10. HOTARARE nr. 1.000 din 2 august 2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, M.O. nr. 698 din 15 august 2006;

11. ORDIN nr. 575 din 21 iulie 2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, M.O. nr. 701 din 16 august 2006;

12. ORDIN nr. 901 din 5 iunie 2006 privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de inregistrare in scopuri de TVA pentru persoanele juridice inregistrate ca platitori de TVA si a modelului si continutului formularelor "Notificare" si "Certificat de inregistrare in scopuri de TVA", M.O. nr. 703 din 16 august 2006;

13. ORDIN nr. 1.311 din 4 august 2006 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2006, M.O. nr. 703 din 16 august 2006;

14. ORDIN nr. 955 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri", M.O. nr. 703 din 16 august 2006;

15. ORDIN nr. 1.347 din 14 august 2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 718 din 22 august 2006;

16. ORDONANTA nr. 43 din 16 august 2006 pentru modificarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 722 din 23 august 2006; 17. ORDIN nr. 1.342 din 11 august 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.186/2006 privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciara si faliment de catre organele fiscale competente si propunerile de numire a lichidatorilor, M.O. nr. 722 din 23 august 2006;

18. HOTARARE nr. 1.052 din 9 august 2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, M.O. nr. 732 din 28 august 2006;

19. ORDIN nr. 1.267 din 27 iulie 2006 pentru aprobarea formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere", M.O. nr. 738 din 29 august 2006

20. ORDIN nr. 7.100 din 22 august 2006 privind unele masuri necesare organizarii si desfasurarii concursurilor de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie temporar vacante, M.O. nr. 741 din 30 august 2006;

21. ORDIN nr. 1.346 din 14 august 2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, precum si a modelului unor formulare, M.O. nr. 744 din 31 august 2006.
sus
 
Acte normative in luna iulie 2006:

1 LEGE nr. 251 din 23 iunie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, M.O. nr. 574 din 4 iulie 2006;

2. ORDIN nr. 1.019 din 19 iunie 2006 privind deciziile de impunere anuala, M.O. nr. 578 din 4 iulie 2006;

3. LEGE nr. 266 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, M.O. nr. 580 din 5 iulie 2006;

4. ORDIN nr. 1.079 din 26 iunie 2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea Trezoreriei Statului si in contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subimprumuturi, M.O. nr. 587 din 6 iulie 2006;

5. HOTARARE nr. 865 din 28 iunie 2006 privind aprobarea infiintarii pe langa Ministerul Finantelor Publice a unei activitati finantate integral din venituri proprii, M.O. nr. 594 din 28 iunie 2006;

6. LEGE nr. 292 din 7 iulie 2006 pentru modificarea si completarea art. 74 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, M.O. nr. 596 din 11 iulie 2006;

7. ORDIN nr. 1.119 din 4 iulie 2006 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili in vederea aplicarii Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 597 din 11 iulie 2006;

8. ORDIN nr. 1.121 din 4 iulie 2006 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara, M.O. nr. 602 din 12 iulie 2006;

9. LEGE nr. 317 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 624 din 19 iulie 2006;

10. LEGE nr. 338 din 17 iulie 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, M.O. nr. 629 din 20 iulie 2006;

11. LEGE nr. 330 din 17 iulie 2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al marfurilor comercializate in regim duty-free, M.O. nr. 631 din 21 iulie 2006;

12. LEGE nr. 352 din 21 iulie 2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, M.O. nr. 640 din 25 iulie 2006;

13. ORDIN nr. 1.214 din 18 iulie 2006 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2006 a agentilor economici, M.O. nr. 641 din 25 iulie 2006;

14. ORDIN nr. 1.214 din 18 iulie 2006 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2006 a agentilor economici, M.O. nr. 641 din 25 iulie 2006;

15. HOTARARE nr. 923 din 12 iulie 2006 privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2005, M.O. nr. 649 din 27 iulie 2006;
sus
 
Acte normative in luna iunie 2006:

1. ORDIN nr. 861 din 29 mai 2006 privind completarea Listei cuprinzand utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de masura si control, automatizari si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001, M.O. nr. 473 din 1 iunie 2006;

2. ORDIN nr. 2 din 1 iunie 2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare de catre institutiile financiare nebancare, M.O. nr. 492 din 7 iunie 2006;

3. ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 31 mai 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, M.O. nr. 493 din 7 iunie 2006;

4. ORDIN nr. 616 din 19 mai 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, M.O. nr. 498 din 8 iunie 2006;

5. ORDIN nr. 950 din 8 iunie 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 512 din 13 iunie 2006;

6. ORDIN nr. 830 din 23 mai 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 409/2006 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare, M.O. nr. 517 din 15 iunie 2006;

7. ORDIN nr. 905 din 5 iunie 2006 privind instituirea masurilor necesare pentru implementarea sistemului de cooperare administrativa si schimb de informatii in domeniul accizelor cu statele membre ale Uniunii Europene, M.O. nr. 519 din 15 iunie 2006;

8. ORDIN nr. 954 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea configuratiei Codului de accize si a Nomenclatorului codurilor de produs, M.O. nr. 519 din 15 iunie 2006;

9. HOTARARE nr. 718 din 7 iunie 2006 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, M.O. nr. 523 din 16 iunie 2006;

10. ORDIN nr. 972 din 13 iunie 2006 privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala", M.O. nr. 528 din 19 iunie 2006;

11. ORDIN nr. 654 din 27 aprilie 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, M.O. nr. 545 din 23 iunie 2006;

12. ORDIN nr. 1.030 din 19 iunie 2006 pentru modificarea si completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata pentru importurile prevazute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.219/2004, cu modificarile ulterioare, M.O. nr. 549 din 26 iunie 2006;

13. ORDIN nr. 1.013 din 16 iunie 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, M.O. nr. 549 din 26 iunie 2006;

14. ORDONANTA DE URGENTA nr. 48 din 28 iunie 2006 privind comercializarea marfurilor in regim duty-free si duty-paid, M.O. nr. 566 din 30 iunie 2006;

15. ORDIN nr. 1.074 din 26 iunie 2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, M.O. nr. 570 din 30 iunie 2006.
sus
 
Acte normative in luna mai 2006:

1. ORDONANTA DE URGENTA nr. 33 din 19 aprilie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 374 din 2 mai 2006;

2. ORDIN nr. 617 din 19 aprilie 2006 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2006 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la Codul de procedura fiscala, M.O. nr. 377 din 3 mai 2006;

3. HOTARARE nr. 580 din 3 mai 2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, M.O. nr. 400 din 9 mai 2006;

4. ORDIN nr. 666 din 28 aprilie 2006 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, M.O. nr. 401 din 9 mai 2006;

5. LEGE nr. 164 din 15 mai 2006 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, M.O. nr. 430 din 18 mai 2006;

6. LEGE nr. 142 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar si al contabilitatii publice, MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 18 mai 2006;

7. LEGE nr. 166 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, M.O. nr. 436 din 19 mai 2006;

8. LEGE nr. 175 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, M.O. nr. 438 din 22 mai 2006;

9. ORDIN nr. 556 din 7 aprilie 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, M.O. nr. 439 din 22 mai 2006;

10. LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, M.O. nr. 441 din 22 mai 2006;

11. LEGE nr. 182 din 16 mai 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, M.O. nr. 443 din 23 mai 2006;

12. LEGE nr. 158 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, M.O. nr. 444 din 23 mai 2006;

13. ORDIN nr. 773 din 15 mai 2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark, M.O. nr. 443 din 23 mai 2006;

14. LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, M.O. nr. 446 din 23 mai 2006;

15. ORDIN nr. 752 din 11 mai 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora, M.O. nr. 450 din 24 mai 2006;

16. LEGEA-CADRU nr. 195 din 22 mai 2006 a descentralizarii, M.O. nr. 453 din 25 mai 2006;

17. LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, M.O. nr. 453 din 25 mai 2006;

18. ORDIN nr. 414 din 17 aprilie 2006 pentru aprobarea reglementarilor contabile specifice domeniului sanitar, M.O. nr. 455 din 25 mai 2006;

19.ORDIN nr. 796 din 18 mai 2006 privind procedura de predare-primire a bunurilor proprietate publica a statului date in administrarea institutiilor publice M.O. nr. 463 din 29 mai 2006.
sus
 
Acte normative in luna aprilie 2006:

1.ORDIN nr. 425 din 20 martie 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale M.O. nr. 298 din 3 aprilie 2006;

2.ORDIN nr. 490 din 29 martie 2006 privind nivelul comisioanelor percepute de catre Trezoreria Statului pentru diverse servicii prestate la solicitarea institutiilor de credit, operatorilor economici si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii M.O. nr. 305 din 5 aprilie 2006;

3.LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolventei M.O. nr. 359 din 21 aprilie 2006;

4.LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii M.O. nr. 372 din 28 aprilie 2006;

5.ORDONANTA DE URGENTA nr. 33 din 19 aprilie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal M.O. nr. 374 din 2 mai 2006.
sus
 
Acte normative in luna martie 2006:

1. ORDIN nr. 293 din 22 februarie 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.714/2005 privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, M.O. nr. 194 din 1 martie 2006;

2. ORDIN nr. 303 din 24 februarie 2006 pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata pentru importurile prevazute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.219/2004, M.O. nr. 214 din 9 martie 2006;

3. ORDIN nr. 344 din 2 martie 2006 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor, M.O. nr. 224 din 13 martie 2006;

4. ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 269 din 24 martie 2006;

5. ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 din 22 martie 2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, M.O. nr. 271 din 27 martie 2006;

6. ORDIN nr. 421 din 17 martie 2006 privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin posta, formularele de declaratii, M.O. nr. 275 din 27 martie 2006

7. ORDIN nr. 113.105 din 13 martie 2006 pentru aprobarea Normelor privind criteriile de aprobare a auditorilor financiari care auditeaza situatiile financiare ale asiguratorilor, M.O. nr. 279 din 28 martie 2006;

8. ORDIN nr. 420 din 17 martie 2006 privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 551/2003 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor titlului I - "Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante" al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 283 din 29 martie 2006;

9. ORDIN nr. 409 din 17 martie 2006 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare, M.O. nr. 286 din 30 martie 2006.

10. ORDIN nr. 411 din 17 martie 2006 privind procedura de declarare si stabilire a impozitului pe veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit M.O. nr. 294 din 31 martie 2006.
sus
 
Acte normative in luna februarie 2006:

1. ORDIN nr. 172 din 6 februarie 2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxare inversa M.O. nr. 142 din 15 februarie 2006;

2. ORDIN nr. 968 din 7 februarie 2006 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare in clasa a functionarilor publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolva o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea M.O. nr. 148 din 16 februarie 2006;

3. ORDIN nr. 1.702 din 14 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice M.O. nr. 154 din 17 februarie 2006;

4. ORDIN nr. 166 din 6 februarie 2006 privind stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor masuri privind numarul de posturi si cheltuielile de personal in sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 367/2005, cu modificarile ulterioare M.O. nr. 162 din 21 februarie 2006;

5. ORDIN nr. 230 din 13 februarie 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a, cu modificarile si completarile ulterioare M.O. nr. 172 din 22 februarie 2006.
sus
 
Acte normative in luna ianuarie 2006:

1. ORDIN nr. 1 din 3 ianuarie 2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clientilor M.O. nr. 4 din 3 ianuarie 2006;

2. ORDIN nr. 3 din 3 ianuarie 2006 privind procedura de declarare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti M.O. nr. 46 din 18 ianuarie 2006 ;

3. ORDIN nr. 2.016 din 29 decembrie 2005 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 35/2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", 120 "Decont privind accizele" si 130 "Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna" M.O. nr. 49 din 19 ianuarie 2006;

4. LEGE nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale M.O. nr. 56 din 20 ianuarie 2006;

5. ORDIN nr. 2.017 din 29 decembrie 2005 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare M.O. nr. 56 din 20 ianuarie 2006;

6. ORDONANTA nr. 1 din 12 ianuarie 2006 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul asigurarilor sociale M.O. nr. 57 din 20 ianuarie 2006;

7. ORDONANTA nr. 2 din 12 ianuarie 2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006 M.O. nr. 57 din 20 ianuarie 2006;

8. ORDONANTA nr. 3 din 12 ianuarie 2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica M.O. nr. 59 din 23 ianuarie 2006 ;

9. MODIFICARI SI COMPLETARI nr. 26.951 din 29 decembrie 2005 ale Criteriilor nr. 2.665/1C/311/1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat M.O. nr. 75 din 26 ianuarie 2006 ;

10. ORDONANTA nr. 8 din 19 ianuarie 2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor M.O. nr. 78 din 27 ianuarie 2006;

11. ORDIN nr. 94 din 24 ianuarie 2006 privind aprobarea modelului si continutului formularelor si a instructiunilor de completare a acestora in vederea indeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate M.O. nr. 79 din 27 ianuarie 2006;

12. HOTARARE nr. 95 din 26 ianuarie 2006 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2006 M.O. nr. 82 din 30 ianuarie 2006;

13. ORDIN nr. 95 din 24 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2005 M.O. nr. 83 din 30 ianuarie 2006.
sus
 
Acte normative in luna decembrie 2005:

1. ORDONANTA DE URGENTA nr. 165 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, M.O. nr. 1.100 din 6 decembrie 2005;

2. HOTARARE nr. 1.487 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, M.O. nr. 1.112 din 9 decembrie 2005;

3. ORDIN nr. 1.870 din 6 decembrie 2005 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 194^2 "Dispozitii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis" din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 1.119 din 12 decembrie 2005;

4. ORDONANTA DE URGENTA nr. 174 din 8 decembrie 2005 privind reglementarea unor probleme financiare in anul 2005, M.O. nr. 1.120 din 12 decembrie 2005;

5. ORDIN nr. 1.835 din 5 decembrie 2005 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, M.O. nr. 1.127 din 14 decembrie 2005;

6. ORDIN nr. 1.880 din 7 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 1.144 din 19 decembrie 2005;

7. LEGE nr. 380 din 15 decembrie 2005 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006, M.O. nr. 1.150 din 19 decembrie 2005;

8. LEGE nr. 379 din 15 decembrie 2005 bugetului de stat pe anul 2006, M.O. nr. 1.151 din 19 decembrie 2005;

9. ORDIN nr. 1.952 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea executiei bugetare a anului 2005, M.O. nr. 1.164 din 22 decembrie 2005;

10. ORDONANTA DE URGENTA nr. 181 din 14 decembrie 2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, M.O. nr. 1.171 din 23 decembrie 2005;

11. ORDIN nr. 75 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, M.O. nr. 1.175 din 27 decembrie 2005;

12. HOTARARE nr. 1.765 din 22 decembrie 2005 privind indexarea unor venituri ale populatiei incepand cu luna ianuarie 2006, M.O. nr. 1.182 din 28 decembrie 2005;

13. HOTARARE nr. 1.766 din 22 decembrie 2005 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, M.O. nr. 1.182 din 28 decembrie 2005;

14. ORDIN nr. 5 din 22 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, M.O. nr. 1.182 din 28 decembrie 2005;

15. ORDIN nr. 2.008 din 28 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 967/2005 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, M.O. nr. 1.184 din 28 decembrie 2005;

16. ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, M.O. nr. 1.186 din 29 decembrie 2005;

17. ORDIN nr. 3.129 din 21 decembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, M.O. nr. 1.187 din 29 decembrie 2005;

18. ORDONANTA DE URGENTA nr. 200 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, M.O. nr. 1.190 din 29 decembrie 2005;

19. ORDONANTA DE URGENTA nr. 203 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 1.193 din 30 decembrie 2005;

20. ORDIN nr. 2.009 din 28 decembrie 2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, M.O. nr. 1.194 din 30 decembrie 2005.
sus
 
Acte normative in luna noiembrie 2005:

1. HOTARARE nr. 1.269 din 18 octombrie 2005 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, M.O. nr. 968 din 1 noiembrie 2005;

2. ORDIN nr. 1.638 din 2 noiembrie 2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 520/2005 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxa pe valoarea adaugata, M.O. nr. 997 din 10 noiembrie 2005;

3. ORDONANTA DE URGENTA nr. 155 din 11 noiembrie 2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005, M.O. nr. 1.011 din 15 noiembrie 2005;

4. ORDONANTA DE URGENTA nr. 154 din 11 noiembrie 2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, M.O. nr. 1.012 din 15 noiembrie 2005;

5. ORDIN nr. 1.714 din 14 noiembrie 2005 privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, M.O. nr. 1.042 din 23 noiembrie 2005;

6. ORDIN nr. 1.521 din 10 octombrie 2005 pentru completarea continutului declaratiilor fiscale si utilizarea formularului "Ordin de plata pentru Trezoreria Statului" (OPT) pentru declararea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, M.O. nr. 1.055 din 26 noiembrie 2005;

7. ORDIN nr. 221 din 4 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate M.O. nr. 1.064 din 28 noiembrie 2005;

8. ORDIN nr. 1.752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, M.O. nr. 1.080 din 30 noiembrie 2005.
sus
 
Acte normative in luna octombrie 2005:

1. ORDIN nr. 1.499 din 7 octombrie 2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.445/2005 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 19 septembrie 2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata, conventiile de evitare a dublei impuneri si probleme de procedura fiscala,M.O. nr. 919 din 14 octombrie 2005;

2. ORDIN nr. 1.494 din 7 octombrie 2005 pentru aprobarea Precizarilor metodologice ce trebuie avute in vedere la intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la data de 30 septembrie 2005, M.O. nr. 922 din 17 octombrie 2005;

3.ORDIN nr. 548 din 6 octombrie 2005 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei centrale de coordonare a actiunilor de prevenire si combatere a faptelor de evaziune fiscala in domeniul alcoolului etilic de origine agricola, bauturilor spirtoase, produselor din tutun si al uleiurilor minerale, M.O. nr. 933 din 19 octombrie 2005;

4. ORDIN nr. 1.530 din 11 octombrie 2005 privind Procedura de restituire a accizelor pe baza deconturilor de scutire de accize, depuse de beneficiarii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acorda scutire indirecta, potrivit pct. 21, 22 si 23 din Normele metodologice de aplicare a titlului VII "Accize" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, M.O. nr. 951 din 26 octombrie 2005;

5. LEGE nr. 302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, M.O. nr. 953 din 27 octombrie 2005.
sus
 

Acte normative în luna septembrie 2005:

1. ORDONANTA nr. 53 din 25 august 2005 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar si al contabilitatii publice, M.O. nr. 796 din 1 septembrie 2005;

2. ORDIN nr. 460 din 31 august 2005 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/2005 pentru aprobarea Procedurii privind inscrierea contribuabililor in evidenta speciala, M.O. nr. 824 din 12 septembrie 2005;

3. ORDIN nr. 422 din 11 august 2005 privind aprobarea Cartei de comunicare externa a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, M.O. nr. 837 din 16 septembrie 2005;

4. ORDONANTA nr. 128 din 29 august 1998 republicata*) pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, M.O. nr. 863 din 26 septembrie 2005;

5. ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicata*) privind Codul de procedura fiscala, M.O. nr. 863 din 26 septembrie 2005;

6. ORDIN nr. 1.378 din 19 septembrie 2005 pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala", M.O. nr. 865 din 26 septembrie 2005;

7. ORDIN nr. 4.094 din 20 septembrie 2005 privind aprobarea Criteriilor de performanta pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2005, M.O. nr. 867 din 27 septembrie 2005;

8. ORDIN nr. 472 din 6 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 623/2004 privind legitimatiile eliberate executorilor fiscali care duc la indeplinire masurile asiguratorii si efectueaza procedura de executare silita a creantelor fiscale, M.O. nr. 873 din 29 septembrie 2005;

9. ORDIN nr. 1.445 din 28 septembrie 2005 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 19 septembrie 2005 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adaugata, conventiile de evitare a dublei impuneri si probleme de procedura fiscala., M.O. nr. 880 din 30 septembrie 2005;

10. ORDIN nr. 1.408 din 22 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise in forma dematerializata, M.O. nr. 881 din 30 septembrie 2005.
sus
 

Acte normative în luna august 2005:

1. HOTARARE nr. 784 din 14 iulie 2005 privind stabilirea nivelului dobanzii datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale, M.O. nr. 691 din 1 august 2005;

2. ORDIN nr. 3.118 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2005 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare, M.O. nr. 694 din 2 august 2005;

3 ORDIN nr. 6.351 din 19 iulie 2005 privind formalitatile vamale de import pentru marfurile perisabile cuprinse in cap. 6, 7 si 8 din Tariful vamal de import al Romaniei, transportate pe cale rutiera, destinate sa fie vamuite in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov, M.O. nr. 698 din 3 august 2005;

4. ORDIN nr. 1.064 din 26 iulie 2005 pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor masuri privind numarul de posturi si cheltuielile de personal in sectorul bugetar, M.O. nr. 701 din 3 august 2005;

5. ORDIN nr. 375 din 21 iulie 2005 privind stabilirea conditiilor pentru declararea contribuabililor inactivi M.O. nr. 719 din 9 august 2005;

6. ORDIN nr. 1.082 din 28 iulie 2005 privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora M.O. nr. 731 din 11 august 2005;

7. HOTARARE nr. 873 din 28 iulie 2005 privind aprobarea unor masuri speciale pentru prevenirea si combaterea faptelor de evaziune fiscala in domeniul alcoolului etilic de origine agricola, bauturilor spirtoase, produselor din tutun si al uleiurilor minerale M.O. nr. 739 din 15 august 2005;

8. HOTARARE nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice M.O. nr. 751 din 18 august 2005;

9. HOTARARE nr. 901 din 4 august 2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice, precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia in perioada 2005-2007 M.O. nr. 758 din 19 august 2005;

10. ORDIN nr. 1.141 din 10 august 2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 999/3/2003 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala a institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare M.O. nr. 768 din 24 august 2005

11. ORDIN nr. 1.154 din 12 august 2005 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa M.O.NITORUL OFICIAL nr. 771 din 24 august 2005;

12. ORDIN nr. 1.080 din 28 iulie 2005 privind aprobarea Procedurilor si modalitatilor de incasare si de decontare a contravalorii creantelor recuperate in baza Legii nr. 29/1994, cu modificarile ulterioare, precum si a tehnicilor de analiza si selectie a ofertelor, de negociere si de prezentare a propunerilor de mandat M.O. nr. 785 din 30 august 2005;

13. ORDIN nr. 1.081 din 28 iulie 2005 privind aprobarea Procedurilor si modalitatilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter si cooperare economica internationala M.O. nr. 785 din 30 august 2005.
sus


S.C. MARIA GENERAL IMPEX S.R.L.
Headquarter: Bucharest, 18, Venus str, sector 5, postal code 051459
Office: Bucharest, 57, Tudor Vladimirescu Blv, block T4, sc.A, 3rd floor, flat no.8, interfon 08, sector 5, postal code 050882
Phone: +4-021-411.38.84, Mobile: +4-0722.222.074;
Fax: +4-021-411.04.13,     E-mail:office@mariageneral.ro

           home        presentation        services        legislation        forms        programs        disctionary        f.a.q.        site map        contact