MARIA       GENERAL       IMPEX     S.R.L.    
accounting, financial administration pay-roll & salaries, fixed assets, fiscal consulting ,finnancial management
Versiunea in Romana
 


 
exchange rate
useful links
B.N.R.
Ministerul Finantelor
Revista Capital
C.N.P.A.S.
A.N.O.F.M.
C.N.A.S

    free download   

site analizat de:    

Programs - Financial Statements


 


Program Bilant 12 - 2010. Situaţii financiare încheiate la 31 decembrie 2010 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870/2010 - Acest program de asistenţă, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă pentru întocmirea situaţiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2010, este aplicabil entităţilor al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. La întocmirea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2010 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, sunt avute în vedere atât prevederile cuprinse în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cât şi Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru încarcarea datelor în bilanţ trebuie sa instalaţi Adobe Reader 8.2.0 sau o versiune mai recentă a acestuia si minim service pack 2 pentru Windows XP. Actualizat în 22/01/2011
        

Situatii financiare la 31 decembrie 2010 pentru persoanele juridice fara scop lucrativ - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2010 pentru situatiile financiare conform OMEF nr.1969/2007. Aplicatia include nota informativa, instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta (alt suport electronic) si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii. Actualizat in 21/01/2011 - vers.1.0.0
        

Program Bilant 06 - 2010 pentru societatile comerciale - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru raportarile contabile semestriale la 30/06/2010 conform OMFP nr. 1879 din 22/06/2010. Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii. Principalele aspecte cu privire la întocmirea şi depunerea de către operatorii economici a Raportărilor contabile la 30 iunie 2010 Operatorii economici, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, au obligaţia să întocmească şi să depună Raportări contabile la 30 iunie 2010 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1879/22.06.2010 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 447/01.07.2010). Raportările contabile la 30 iunie 2010, precum şi declaraţiile operatorilor economici care nu au desfăşurat activitate sau se află în curs de lichidare, potrivit legii, se vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la 13 august 2010. Pentru încarcarea datelor în bilanţ trebuie sa instalaţi Adobe Reader 8.2.0 sau o versiune mai recentă a acestuia si minim service pack 2 pentru Windows XP Actualizat în 09/07/2010 - vers.1.0.0
        

Program Bilant 12 - 2009 pentru societati comerciale - Situaţii financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 pentru entitatile care aplica Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare . Programul de asistenţă, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferenta.

Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două din cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3, alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, şi anume: - total active: 3.650.000 Euro - cifra de afaceri netă: 7.300.000 Euro - număr mediu salariaţi: 50 întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: 1. bilanţ (cod 10); 2. cont de profit şi pierdere (cod 20); 3. situaţia modificărilor capitalului propriu; 4. situaţia fluxurilor de trezorerie; 5. note explicative la situaţiile financiare anuale. Acestea vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40). Pentru încarcarea datelor în bilanţ trebuie sa instalaţi Adobe Reader 8.1.2 sau o versiune mai recentă a acestuia. Actualizat in 15/03/2010 (versiunea 1.0.2)
        

Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la art. 3, alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: 1. bilanţ prescurtat (cod 10); 2. cont de profit şi pierdere (cod 20); 3. note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate. Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie. Acestea vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia activelor imobilizate" (cod 40). Pentru încarcarea datelor în bilanţ trebuie sa instalaţi Adobe Reader 8.1.2 sau o versiune mai recentă a acestuia. Actualizat in 15/03/2010 (versiunea 1.0.2)
        

    Norme metodologice - Principalele aspecte cu privire la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 pentru entităţile care întocmesc situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare
        

    Anunt ONRC privind depunerea situatiilor financiare ale anului 2009
        

Situatii financiare la 31 decembrie 2009 pentru persoanele juridice fara scop lucrativ - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2009 pentru situatiile financiare conform OMEF nr.1969/2007. Aplicatia include nota informativa, instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta (alt suport electronic) si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii. Actualizat in 18/01/2010 - - vers.1.0.0
        

    Model declaratie inactivitate si societate aflata in lichidare
        

Program Bilant 06 - 2009 pentru societatile comerciale - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru raportarile contabile semestriale la 30 iunie 2009 conform OMFP nr. 2123 din 22/06/2009 . Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii. Actualizat in 27/07/2009 - vers.1.0.0
        

Program Bilant 12 - 2008 pentru societati comerciale - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2008 pentru situatiile financiare. Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii. Actualizat in 03/12/2008 (versiunea 1.0.0)
        

Program Bilant ONG 12 - 2008 pentru persoanele juridice fara scop patrimonial - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2008 pentru situatiile financiare conform OMEF nr.1969/2007.Aplicatia include nota informativa, instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta (alt suport electronic) si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii. Actualizat in 09/03/2009 (versiunea 1.0.2)
        

Program Bilant 06 - 2008 pentru societatile comerciale - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru raportarile contabile semestriale la 30 iunie 2008 conform OMEF nr. 1958/ 2008 (publicat in MOF nr. 499/ 03.07.2008). Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii. Actualizat in 07/07/2008 (versiunea 1.0.1)
        

Program Bilant 12 - 2007 pentru societati comerciale - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2007 pentru situatiile financiare conform OMFP nr.1752/ 2005. Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii. Actualizat in 31/03/2008 (versiunea 1.0.2.1)
        

Program Bilant ONG 12 - 2007 pentru persoanele juridice fara scop patrimonial - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2007 pentru situatiile financiare conform: OMFP nr.1829/2003 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial Aplicatia include nota informativa, instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii. Actualizat in 31/03/2008 (versiunea 1.0.2.1/2008)
        

Program Bilant 06 - 2007 pentru societatile comerciale - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 30 iunie 2006 pentru raportarile contabile conform OMEF nr.498/18.06.2007. Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii. Actualizat in 08/08/2007 versiunea 1.0.2.1
        

Program Bilant 12 - 2006 pentru societati comerciale - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2006 pentru situatiile financiare conform OMFP nr.1752/ 2006. Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii. Actualizat in 14/02/2007 (versiunea 1.0.2)
        

Program Bilant ONG 12 - 2006 pentru persoanele juridice fara scop patrimonial - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2006 pentru situatiile financiare conform: OMFP nr.1829/2003 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial. Aplicatia include nota informativa, instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii. Actualizat in 11/01/2007 (versiunea 1.0.1)
        

Program Bilant 06 - 2006 pentru societatile comerciale - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 30 iunie 2006 pentru raportarile contabile conform: OMF nr.1214/18.07.2006 Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii. Actualizat in 12.07.2006 (versiunea 1.0.0)
        

Program Bilant 12 - 2005 pentru societatile comerciale - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2005 pentru situatiile financiare conform: OMF nr.306/2003 (microintreprinderi si simplificate) si OMF nr.94/2001 Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii. Actualizat in 17/03/2006 (versiunea 1.0.6)
        

Program Bilant ONG 12 - 2005 pentru persoanele juridice fara scop patrimonial - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2005 pentru situatiile financiare conform: OMFP nr.1829/2003 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial. Aplicatia include nota informativa, instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii. Actualizat in 01/02/2006 (versiunea 1.0.3)
        

Program Bilant 06 - 2005 pentru societatile comerciale - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 30 iunie 2005 pentru situatiile financiare conform: OMF nr.306/2003 (microintreprinderi si simplificate) si OMF nr.94/2001. Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2005 este reglementat de OMF nr.918/28.06.05. Actualizat in 06/07/2005.
        

Program Bilant 12 - 2004 pentru societatile comerciale - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2004 pentru situatiile financiare conform: OMF nr.306/2003 (microintreprinderi si simplificate) si OMF nr.94/2001. Actualizat in 19/04/2005.
        

Program Bilant ONG 12 - 2004 pentru persoanele juridice fara scop patrimonial - Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2004 pentru situatiile financiare conform: OMFP nr.1829/2003 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial. Actualizat in 19/04/2005.
        

Program Bilant 06 - 2004 pentru agenti economici - Pachet de programe destinat sa realizeze verificarea online a situatiilor financiare depuse de agentii economici la 30.06.2007, conform corelatiilor de verificare indicate de OMFP nr. 947 din 23.06.2004. Ultima actualizare 23/06/2004
        

Program Bilant 12 - 2003 pentru microintreprinderi - Pachet de programe destinat sa realizeze verificarea online a situatiilor financiare depuse de microintreprinderi pentru 31.12.2003, conform corelatiilor de verificare indicate de MFP. Ultima actualizare 03/02/2004
        

Program Bilant 12 - 2003 pentru societati conform Ord. 94/2001 - Pachet de programe destinat sa realizeze verificarea online a situatiilor financiare conform Ord. 94/2001, depuse de societati pentru 31.12.2003, conform corelatiilor de verificare indicate de MFP. Ultima actualizare 06/02/2004
        

Program Bilant 12 - 2003 pentru societatile comerciale conform Ord. 306/2003 - Pachet de programe destinat sa realizeze verificarea online a situatiilor financiare simplificate conform Ord. 306/2003, depuse de societati pentru 31.12.2003, conform corelatiilor de verificare indicate de MFP. Ultima actualizare 13/02/2004
        

Program Bilant 12 - 2003 pentru persoane juridice fara scop lucrativ - Pachet de programe destinat sa realizeze verificarea online a corelatiilor de verificare indicate prin Normele metodologice de intocmire si verificare a situatiilor financiare anuale ale persoanelor juridice fara scop lucrativ. Ultima actualizare 18/02/2004
        
S.C. MARIA GENERAL IMPEX S.R.L.
Headquarter: Bucharest, 18, Venus str, sector 5, postal code 051459
Office: Bucharest, 57, Tudor Vladimirescu Blv, block T4, sc.A, 3rd floor, flat no.8, interfon 8C, sector 5, postal code 050882
Phone: +4-021-411.38.84, Mobile: +4-0722.222.074;
Fax: +4-021-411.04.13,     E-mail:office@mariageneral.ro

           home        presentation        services        legislation        forms        programs        dictionary        f.a.q.        site map        contact