MARIA       GENERAL       IMPEX     S.R.L.    
accounting, financial administration pay-roll & salaries, fixed assets, fiscal consulting ,finnancial management
Versiunea in Romana
 


 
exchange rate
useful links
B.N.R.
Ministerul Finantelor
Revista Capital
C.N.P.A.S.
A.N.O.F.M.
C.N.A.S

    free download   

site analizat de:    
Legislation - Accounting


Accounting legislation:

    Completarea declaratiei fiscale anuale pentru anul 2009
        

    Calendarul obligatiilor fiscale in anul 2010
        

    Indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual
        

    Tariful de risc pe sectoare de activitate ale economiei nationale in anul 2010
        

    Obligatiile salariale pentru anul 2010
        

    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.101/2010 privind modificarea din oficiu a vectorului fiscal pentru contribuabilii care, la 31.12.2009, erau înregistraţi ca plătitori pe venitul microîntreprinderilor
        

    Referitor la impozitarea activităţii microîntreprinderilor în anul 2010
        

    Anunt ONRC privind depunerea situatiilor financiare ale anului 2009
        

    Model declaratie inactivitate si societate aflata in lichidare
        

    Cursurile pietei valutare din data de 31.12.2009, comunicate de BNR, utilizate la intocmirea situatiilor financiar ale anului 2009
        

    Hotărârea Guvernului nr. 1620/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 31 decembrie 2009
        

    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3419/2009 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin OMFP nr. 2222/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 915 din 28 decembrie 2009
        

    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3418/2009 privind modificarea Normelor de aplicare a scutirilor de TVA pentru traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aprobate prin OMFP 2218/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 915 din 28 decembrie 2009
        

    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial nr. 766 din 10 noiembrie 2009.
        

    Lege nr. 343/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 779 din 13 noiembrie 2009
        

    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2943/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 764 din 10 noiembrie 2009
        

    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1607/2009 pentru modificarea şi completarea OPANAF 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 757 din 5 noiembrie 2009
        

    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea Şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009
        

    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 689 din 13 octombrie 2009
        

    O R D I N privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România, precum si a modelului si continutului unor formulare
        

    Aplicarea unitara a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
        

    Ghid practic pentru aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005
        

    Obligatiile salariale pentru anul 2009
        

    Tariful de risc pe sectoare de activitate ale economiei nationale in anul 2009
        

    Cursurile pietei valutare din data de 31.12.2008, comunicate de BNR, utilizate la intocmirea situatiilor financiar ale anului 2008
        

    Formula de calcul pentru contributia de asigurari de sanatate aferenta concediilor medicale cauzate de accidente de munca incepand cu luna iulie 2008
        

    Tariful de risc pe sectoare de activitate ale economiei nationale in anul 2008
        

    Cursurile pietei valutare din data de 31.12.2007, comunicate de BNR, utilizate la intocmirea situatiilor financiar ale anului 2007
        

    Obligatiile salariale pentru anul 2008
        

    Informare privind eliminarea taxei de emisii poluanti de la surse mobile
        

    Ordin privind modificarea si completarea procedurii de transmitere a declaratiei lunare de somaj
        

    Tariful de risc pe sectoare de activitate ale economiei nationale in anul 2007
        

    Anunt ITM din 31.01.2007 referitor la prelungirea termenului de depunere a Registrului de Evidenta a Salariatilor
        

    Anunt de la ANOFM referitor la depunerea declaratiilor de somaj aferente lunii ianuarie 2007.
        

    Aspecte referitoare la situatiile financiare intocmite de agentii economici la 31.12.2006
        

    Cursurile pietei valutare din data de 31.12.2006, comunicate de BNR, utilizate la intocmirea situatiilor financiar ale anului 2006
        

    Ordin nr.20 - 2007 privind aprobarea procedurii de transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic
        

    Obligatiile salariale pentru anul 2007
        

    Organizarea evidentei in scopuri de tva
        

    Anexele ordinului 2217 / decembrie 2006 privind organizarea evidentei in scopuri de tva incepand cu 01.01.2007
        

    Aprobarea normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
        

    Salariul minim brut pe tara incepand cu 01.01.2007
        

    Calendarul obligatiilor fiscale privind impozitul pe venit pentru anul 2007
        

    Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007
        

    Drepturile si obligatiile personalului pe perioada detasarii si deplasarii
        

    Instructiuni de corectare a erorilor din deconturile de tva
        

    Anunt de la ITM din data de 05.01.2007 privind Registrul salariatilor
        

    Modificari si completari ale normelor metodologice privind Codul Fiscal valabile incepand cu 01.01.2007
        

    Reglementari privind facturile fiscale incepand cu 01.01.2007
        

    Anunt de la ITM din data de 28.12.2006 privind Registrul salariatilor
        

    Procedura de indreptare a erorilor din documentele de plata a obligatiilor fiscale
        

    Precizari legate de TVA - Începând cu data de 1 ianuarie 2007, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanelor juridice impozabile de catre organul fiscal competent va avea prefixul "RO"
        

    Instructiuni de scutire TVA conform art 143 aln. 1 lit a-i) ; aln 2 si art 1441 Codul Fiscal
        

    Lista conventiilor de evitare a dublei impuneri
        

    Formularistica referitoare la aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri
        

    Ordin nr. 578 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu
        

    Ordin nr. 549 din 5 iunie 2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia
        

    Informatii privind depunerea declaratiilor inventar si lunare la Inspectoratele Teritoriale de Munca
        

    Raportari on-line CASMB
        

    Depunerea declaratiilor fiscale cu cod de bare
        

    Venituri neimpozabile si cheltuieli nedeductibile
        

    Ordin 293 din 22.02.2006 pentru modificarea OMF 1714/2005 privind bonurile fiscale emise de apratele de marcat electronice fiscale
        

    Ordin 99 din 10.02.2003 al MMSSF privind completarea si depunerea declaratiei inventar
        

    Ordin 100 din 10.02.2003 al MMSSF privind instructiunile de completare si depunere a Declaratiei fiscale privind comisionul ITM
        

    Despre cum se raporteaza concediile medicale in declaratiile pentru sanatate aferente anului 2006
        

    Ordinul nr. 86 din 02.02.2006 pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara la bugetul asigurarilor pentru somaj
        

    Cursurile pietei valutare din data de 31.12.2005, comunicate de BNR, utilizate la intocmirea situatiilor financiar ale anului 2005
        

    Obligatiile salariale pentru anul 2006
        

    Conturile IBAN aferente Trezoreriilor din Bucuresti si Ilfov pentru platile efectuate incepand cu ianuarie 2006
        

    Hotarare de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2006
        

    Ordinul MF 1752 din 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
        

    Ordinul nr. 405 din 2004 pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara la bugetul asigurarilor pentru somaj
        

    Ordinul MF 1714privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora
        

    LEGE nr. 371 din 13 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
        

    OUG nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
        

    OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
        

    Norme metodologice din 28.11.2005 privind contributia de asigurari sociale de sanatate
        

    Ordin nr. 870/2005 din 21/06/2005 privind Registrul de evidena fiscala
        

    Ordin de plata pentru trezoreria statului (OPT) aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.246/2005
        

    Codurile de judete pentru declaratii CAS
        

    Legea Contabilitatii republicata
        

    Instructiuni la Codul de procedura fiscala
        

    Contractul colectiv de munca la nivel national 2005-2006
        

    Legea soc com 31_1990 republicata in nov 2004
        

    Modificari la Codul de procedura fiscala
        

    Norme inventariere
        

     Tarif de risc pentru accidente de munca si boli profesionale
        

    Norma metodologica 2185 din 2004 pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întarirea disciplinei financiar-valutare
        

    Regulament de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice - HG 685 din 1999 cu completari si modificari
        

    Lista coduri CAEN
        S.C. MARIA GENERAL IMPEX S.R.L.
Headquarter: Bucharest, 18, Venus str, sector 5, postal code 051459
Office: Bucharest, 57, Tudor Vladimirescu Blv, block T4, sc.A, 3rd floor, flat no.8, interfon 8C, sector 5, postal code 050882
Phone: +4-021-411.38.84, Mobile: +4-0722.222.074;
Fax: +4-021-411.04.13,     E-mail:office@mariageneral.ro

           home        presentation        services        legislation        forms        programs        dictionary        f.a.q.        site map        contact